How to order a credit card online

Do not postpone your wishes for later, put them into action now - buy what you liked, give presents to your relatives, travel around the world and actively replenish your luggage with credit card of JSC BANK ALLIANCE

Credit products from BANK ALLIANCE:

CREDIT CARD MasterCard Standard / Platinum with a credit limit of up to 100 000.00 UAH

The offer is valid for ALL individuals who meet the standard requirements for a loan product.

Do not pay interest on a loan if you return money to the card during the grace period.

 • Instant loan decision
 • The grace period is up to 62 days. In order not to pay interest on credit funds, replenish the card to the date indicated on the statement
 • Monthly mandatory loan payment is only 10% of the amount of debt
 • Convenient Internet Bank and mobile application

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

В разі користування банківською послугою згідно з договором:

 • Процентна ставка під час пільгового періоду – 0,0001% (термін пільгового періоду – до 62-х календарних днів)
 • Фіксована процентна ставка - 45% річних

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою та невиконання ним обов'язків згідно з договором:

Процентна ставка, що нараховується на прострочену заборгованість70 % річних (на суму заборгованості за кредитом)

Ви можете відмовитись від банківської послуги на умовах, визначених договором та чинним законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом України «Про споживче кредитування».

Ви не повинні купувати будь-які товари чи послуги від банку або пов'язаної з ним особи, як обов'язкову умову надання цих послуг, які не пов’язані з видачею кредиту та супроводженням кредитної заборгованості.

Банк має право вносити зміни до договорів лише за вашою згодою (сторони договору), якщо інше не встановлене договором або законодавством України.

Ви можете відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Детальну інформацію ви знайдете в договорі на сайті банку https://bankalliance.ua/public_contract

CREDIT CARD for salary card holders from BANK ALLIANCE

Do not pay interest on a loan if you return money to the card during the grace period. Make a card with a credit limit

TO 100 000 UAH*

 • Instant loan decision. Only a passport is required to make a decision: we will approve a loan without guarantors and certificates of income
 • The grace period is up to 62 days. In order not to pay interest on credit funds, replenish the card to the date indicated on the statement
 • Monthly mandatory loan payment is only 10% of the amount of debt
 • Convenient Internet Bank and mobile application
 • Free account opening and card issuance

* The offer is valid for holders of salary cards from BANK ALLIANCE

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

В разі користування банківською послугою згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

 • Процентна ставка під час пільгового періоду – 0,0001% (термін пільгового періоду – до 62-х календарних днів)
 • Фіксована процентна ставка - 38% річних

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою та невиконання ним обов'язків згідно з договором:

Процентна ставка, що нараховується на прострочену заборгованість70 % річних (на суму заборгованості за кредитом)

Ви можете відмовитись від банківської послуги на умовах, визначених договором та чинним законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом України «Про споживче кредитування».

Ви не повинні купувати будь-які товари чи послуги від банку або пов'язаної з ним особи, як обов'язкову умову надання цих послуг, які не пов’язані з видачею кредиту та супроводженням кредитної заборгованості.

Банк має право вносити зміни до договорів лише за вашою згодою (сторони договору), якщо інше не встановлене договором або законодавством України.

Ви можете відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Детальну інформацію ви знайдете в договорі на сайті банку https://bankalliance.ua/public_contract

THE CREDIT/CREDIT LINE FOR CONSUMER NEEDS FROM BANK ALLIANCE JSC

The credit / credit line is provided to individuals who need to receive credit funds from BANK ALLIANCE JSC for various purposes and periods.

The advantages of the proposed loan product:

 • the ability to use goods and / or services today
 • when calculating the maximum loan amount, the bank takes into account the total family income and other income
 • early repayment of the loan is carried out without penalty
 • repayment by the Borrower of the principal amount of the loan debt and interest for its use shall be accepted in cash and non-cash form in the JSC "BANK ALLIANCE" network (without payment of any payments for such operations)
 • a loan obtained in national currency insures the currency and exchange risks of the borrower, since Borrowers in Ukraine receive income in national currency
 • flexible complex approach to collateral, various options for security are considered

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

В разі користування банківською послугою згідно з договором:

 • Процентна ставка від 15,0 – 22,0% (фіксована)
 • Комісія встановлюється рішенням колегіального органу

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою та невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

Неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати платежів за кредитом та відсотків за користування кредитом:У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня
Неустойка (штраф, пеня) за невиконання інших умов договору5% (п’ять) відсотків від суми кредиту
Інші заходи:У разі виявлення банком фактів нецільового використання кредиту (в повному обсязі або частково) банк має право нараховувати позичальнику штраф у розмірі 25 %

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою та невиконання ним обов'язків згідно з договором:

Клієнт може відмовитись від банківської послуги на умовах, визначених договором та чинним законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом України «Про споживче кредитування».

Клієнт не повинен купувати будь-які товари чи послуги від банку або пов'язаної з ним особи, як обов'язкову умову надання цих послуг, які не пов’язані з видачею кредиту та супроводженням кредитної заборгованості.

Банк має право вносити зміни до договорів лише за згодою клієнта (сторони договору), якщо інше не встановлене договором або законодавством України.

Детальну інформацію ви знайдете в договорі на сайті Банку

CREDITING OF PHYSICAL PERSONS UNDER THE BORNING OF PROPERTY RIGHTS FOR CONTRIBUTION (DEPOSIT)

Provision of credit funds for different purposes and terms, the provision of which will be the property rights to deposit (deposit) in JSC "BANK ALLIANCE"

Types of lending secured by property rights to a deposit (deposit) in the Bank:

 • Credit
 • Credit line

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

В разі користування банківською послугою згідно з договором:

 • Фіксована процентна ставка від 12,5 – 30,0%
 • Комісія - 1,5% (одноразова)

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою та невиконання ним обов'язків згідно з договором:

Неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати платежів за кредитом та відсотків за користування кредитом:У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня
Неустойка (штраф, пеня) за невиконання інших умов договору5% (п’ять) відсотків від суми кредиту
Інші заходи:У разі виявлення банком фактів нецільового використання кредиту (в повному обсязі або частково) банк має право нараховувати позичальнику штраф у розмірі 25 %

Ви можете відмовитись від банківської послуги на умовах, визначених договором та чинним законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом України «Про споживче кредитування».

Ви не повинні купувати будь-які товари чи послуги від банку або пов'язаної з ним особи, як обов'язкову умову надання цих послуг, які не пов’язані з видачею кредиту та супроводженням кредитної заборгованості.

Банк має право вносити зміни до договорів лише за вашою згодою (сторони договору), якщо інше не встановлене договором або законодавством України.

Ви можете відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Детальну інформацію ви знайдете в договорі на сайті Банку

CREDIT FOR BORNING REAL ESTATE FOR INDIVIDUALS FROM BANK ALLIANCE JSC

Provision of credit funds for up to 10 years for the purchase of residential real estate on the secondary market located in the residential complex "Crystal Sources".

 • Advantages of the offered credit product:
 • transparent credit conditions - interest rate is fixed for the whole term, absence of hidden fees;
 • When calculating the maximum amount of a loan, the Bank takes into account the level of income of the Client (the borrower), evaluates its financial condition. This allows the Borrower:
 • determine the possibility of paying payments under a loan agreement;
 • plan a family budget;

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

В разі користування банківською послугою згідно з договором:

 • Фіксована процентна ставка - 19,0%
 • Комісія - 1,5% (одноразова)

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою та невиконання ним обов'язків згідно з договором:

Неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати платежів за кредитом та відсотків за користування кредитом:У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня
Неустойка (штраф, пеня) за невиконання інших умов договору5% (п’ять) відсотків від суми кредиту
Інші заходи:У разі виявлення банком фактів нецільового використання кредиту (в повному обсязі або частково) банк має право нараховувати позичальнику штраф у розмірі 25 %

Ви можете відмовитись від банківської послуги на умовах, визначених договором та чинним законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом України «Про споживче кредитування».

Ви не повинні купувати будь-які товари чи послуги від банку або пов'язаної з ним особи, як обов'язкову умову надання цих послуг, які не пов’язані з видачею кредиту та супроводженням кредитної заборгованості.

Банк має право вносити зміни до договорів лише за вашою згодою (сторони договору), якщо інше не встановлене договором або законодавством України.

Ви можете відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Детальну інформацію ви знайдете в договорі на сайті Банку

Housing on credit for individuals from JSC "BANK ALLIANCE

The bank issues a loan for up to 10 years for the purchase of residential real estate in the secondary market

 • Benefits of a loan:
 • Transparent lending terms: no hidden fees
 • You can repay the loan ahead of schedule without penalties
 • You can repay the principal amount of debt and interest on the loan in cash and non-cash form in the Alliance Bank network (without additional payments)
 • If you received a loan in national currency, then your exchange rate and currency risks are insured.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

Відсоткова ставка:

 • Фіксована на весь термін кредитування – 13%
 • АБО
 • Змінювана:
 • 1. Власний внесок від 30%, процентна ставка - UIRD 12M UAH + 5,5%;
 • 2. Власний внесок від 40%, процентна ставка - UIRD 12M UAH + 5,0%;
 • 3. Власний внесок від 50%, процентна ставка - UIRD 12M UAH + 4,5%.

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою та невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

Неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати платежів за кредитом та відсотків за користування кредитом:У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня
Інші заходи:

У разі виявлення Банком фактів нецільового використання Кредиту (в повному обсязі або частково) Банк має право нараховувати Позичальнику штраф у розмірі 25 % (двадцять п’ять) відсотків від суми Кредиту використаного не за цільовим призначенням.

Банк має право нараховувати Позичальнику штраф в розмірі 5% (п’ять) відсотків від суми Кредиту у разі невиконання чи неналежного виконання Обов'язків Позичальником згідно кредитного договору, за кожний факт порушення.

Клієнт може відмовитись від банківської послуги в порядку та на умовах, визначених договором та чинним законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом України «Про споживче кредитування».

Банк не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг, які не пов’язані з видачею кредиту та супроводженням кредитної заборгованості.

Внесення банком будь-яких змін до договорів здійснюється лише за згодою клієнта (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законодавством України.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Більш детальна інформація знаходиться в типовому кредитному договорі

Affordable housing on credit at 7% per annum from JSC "BANK ALLIANCE"

STATE PROGRAM "Affordable Mortgage 7%" (at the initiative of the President and Government of Ukraine)

The bank issues a loan for up to 20 years for the purchase of residential real estate in the primary and secondary market

 • Advantages of the loan:
 • Transparent lending terms: no hidden fees
 • You can repay the loan early without penalties
 • The principal amount of debt and interest on the loan can be repaid in cash and non-cash form in the Bank Alliance network (without any additional payments)
 • If you have received a loan in the national currency, your exchange rate and currency risks are insured

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

Відсоткова ставка – змінювана:

 • вторинний ринок UIRD 12M UAH + 4,5% (позичальник сплачує 7%)
 • первинний ринок UIRD 12M UAH + 7,0% (позичальник сплачує 7%)
 • комісія 0,5% (одноразово)

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою та невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

Неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати платежів за кредитом та відсотків за користування кредитом:У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня
За користування кредитними коштами, що не повернуті в терміни, передбачені цим Договором (прострочена заборгованість), встановлюється підвищена процентна ставка у розмірізбільшеної на 5 (п’ять) процентних пункти
Інші заходи:За невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань, передбачених Договором, Позичальник сплачує на користь Банку неустойку в розмірі 1% від Основної суми боргу станом на дату порушення вказаного зобов’язання за кожен факт невиконання або неналежного виконання зобов’язання

Клієнт може відмовитись від банківської послуги в порядку та на умовах, визначених договором та чинним законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом України «Про споживче кредитування».

Банк не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг, які не пов’язані з видачею  кредиту та  супроводженням кредитної заборгованості.

Внесення банком будь-яких змін до договорів здійснюється лише за згодою клієнта (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законодавством України.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Більш детальна інформація знаходиться в типовому кредитному договорі

MasterCard CREDIT CARD FOR PHYSICAL PERSONS - BANK ALLIANCE JSC CUSTOMERS

Make a card with a credit limit up to 50% of the amount of deposit placed, but:

 • not more than 100 000,00 UAH (for Master Card Standard payment cards),
 • not more than 300 000,00 UAH (for payment cards Master Card World Elite).
 • Instant loan decision. Only a passport is required to make a decision: we will approve a loan without guarantors and certificates of income
 • The grace period is up to 62 days. In order not to pay interest on credit funds, replenish the card to the date indicated on the statement
 • Monthly mandatory loan payment is only 10% of the amount of debt
 • Convenient Internet Bank and mobile application
 • Free account opening and card issuance

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

В разі користування банківською послугою згідно з договором:

 • Процентна ставка під час пільгового періоду – 0,0001% (термін пільгового періоду – до 62-х календарних днів)
 • Фіксована процентна ставка - 38% річних

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою та невиконання ним обов'язків згідно з договором:

Процентна ставка, що нараховується на прострочену заборгованість70 % річних (на суму заборгованості за кредитом)

Ви можете відмовитись від банківської послуги на умовах, визначених договором та чинним законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом України «Про споживче кредитування».

Ви не повинні купувати будь-які товари чи послуги від банку або пов'язаної з ним особи, як обов'язкову умову надання цих послуг, які не пов’язані з видачею кредиту та супроводженням кредитної заборгованості.

Банк має право вносити зміни до договорів лише за вашою згодою (сторони договору), якщо інше не встановлене договором або законодавством України.

Ви можете відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Детальну інформацію ви знайдете в договорі на сайті банку https://bankalliance.ua/public_contract

MasterCard World Elite CREDIT CARD FOR PHYSICAL PERSONS - CLIENTS OF BANK ALLIANCE JSC

The offer is valid for individuals - holders of the MasterCard World Elite payment card that meet the standard requirements for a loan product.

 • An instant loan decision
 • Grace period up to 62 days. In order not to pay interest on credit funds, replenish the card until the date indicated on the statement.
 • Monthly mandatory payment on a loan is only 10% of the amount of debt
 • Convenient internet bank and mobile application

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

В разі користування банківською послугою згідно з договором:

 • Процентна ставка під час пільгового періоду – 0,0001% (термін пільгового періоду – до 62-х календарних днів)
 • Фіксована процентна ставка - 36% річних

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою та невиконання ним обов'язків згідно з договором:

Процентна ставка, що нараховується на прострочену заборгованість48 % річних (на суму заборгованості за кредитом)

Ви можете відмовитись від банківської послуги на умовах, визначених договором та чинним законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом України «Про споживче кредитування».

Ви не повинні купувати будь-які товари чи послуги від банку або пов'язаної з ним особи, як обов'язкову умову надання цих послуг, які не пов’язані з видачею кредиту та супроводженням кредитної заборгованості.

Банк має право вносити зміни до договорів лише за вашою згодою (сторони договору), якщо інше не встановлене договором або законодавством України.

Ви можете відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Детальну інформацію ви знайдете в договорі на сайті банку https://bankalliance.ua/public_contract

CASH LOAN "MONEY FOR EVERYTHING"

Cash loan "Money for everything" is intended for customers of individuals.

It can be issued by both the current client and the new client of the bank.

 • Instant loan decision - only your passport and TIN. is required for registration.
 • The grace period is 14 days. After repaying the loan within 14 days, you pay absolutely nothing to the bank.
 • You can spend money for any purpose.
 • We do not require guarantors and income statements.
 • Repay the loan early without penalties.

Loan terms:

 • The loan amount is from 1,000 to 500,000 hryvnias
 • Loan term - from 2 to 36 months
 • The grace period is 14 days
 • Interest rate - 0.00001%
 • Loan servicing fee - 3.59% per month of the loan amount
 • Payment - in equal installments, monthly

Попередження та можливі наслідки для користувача кредитом готівкою «Гроші на все»:

Попередження 1: Позичальник зобов’язаний повернути суму кредиту, комісії та відсотки за його користування відповідно до умов кредитного договору та вимог законодавства України.

Можливі наслідки за невиконання цього Попередження:

Щомісячна комісія за обслуговування кредитної заборгованості встановляється у розмірі 7,18% від суми виданого кредиту протягом стоку дії договору. (Нараховується у випадку наявності простроченої заборгованості при кожному виході на прострочення замість стандартної комісії за обслуговування кредитної заборгованості, незалежно від кількості днів існування простроченої заборгованості у розрахунковому періоді).

Процентна ставка після закінчення строку Кредиту встановлюється на рівні 12,5% на місяць на прострочену суму кредитної заборгованості

Попередження 2: Банк не має права вносити зміни до укладених з позичальниками договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Попередження 3: Позичальник має можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів Банку, що надаються засобами дистанційних каналів комунікації.

КРЕДИТНИЙ калькулятор*

Валюта кредиту — гривня
Процентна ставка

Реальна річна процентна ставка*

Комісія за обслуговування кредиту, щомісяця від суми виданого кредиту

3,59%

Сума платежу за перший період, в грн/місяць*

Загальна вартість кредиту для клієнта, в грн*

загальні витрати за кредитом, в грн.*


в т.ч. супровідні послуги за кредитом*

послуги нотаріуса, грн/одноразово

послуги оцінювача, грн/щорічно рік

страхування позичальника за перший рік, грн/щорічно

страхування застави, грн/щорічно

*Дані розрахунки є орієнтовними. Приклад розрахунку умов по кредиту носить виключно інформаційний характер і не є публічною офертою.

Settlement of overdue debt

Review

Fill out an application

and we will call you back