Як замовити кредитну картку онлайн

Не відкладайте свої бажання на потім, втілюйте їх в життя вже зараз – купуйте те, що сподобалося, даруйте подарунки близьким, подорожуйте світом й активно поповнюйте свій багаж вражень з кредитними продуктами від АТ «БАНК АЛЬЯНС»

Кредитні продукти від БАНК АЛЬЯНС:

КРЕДИТНА КАРТКА MasterCard Standard / Platinum з кредитним лімітом ДО 100 000,00 грн

Пропозиція дійсна для ВСІХ фізичних осіб, що відповідають стандартним вимогам по кредитному продукту.

Не платіть відсотки по кредиту, якщо повертаєте гроші на картку в пільговий період.

 • Миттєве рішення по кредиту
 • Пільговий період до 62 днів. Щоб не платити відсотки за кредитні кошти, поповнюйте картку до дати, зазначеної у виписці
 • Щомісячний обов’язковий платіж за кредитом складає всього 10% від суми заборгованості
 • Зручний інтернет-банк та мобільний додаток
 • Безкоштовне відкриття рахунку та оформлення картки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

 • Процентна ставка під час пільгового періоду – 0,0001% (термін пільгового періоду – до 62-х календарних днів)
 • Процентна ставка - 45% річних (фіксована)

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою та невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

Процентна ставка, що нараховується на прострочену заборгованість70 % річних (на суму заборгованості за кредитом)

Клієнт може відмовитись від банківської послуги в порядку та на умовах, визначених договором та чинним законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом України «Про споживче кредитування».

Банк не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг, які не пов’язані з видачею кредиту та супроводженням кредитної заборгованості.

Внесення банком будь-яких змін до договорів здійснюється лише за згодою клієнта (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законодавством України.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Більш детальна інформація знаходиться в договорі на сайті Банку https://bankalliance.ua/public_contract

КРЕДИТНА КАРТКА для власників зарплатних карток від БАНКУ АЛЬЯНС

Пропозиція дійсна для власників зарплатних карток від БАНКУ АЛЬЯНС

Не платіть відсотки по кредиту, якщо повертаєте гроші на картку в пільговий період. Оформіть картку з кредитним лімітом

до 100 000 гривень *

 • Миттєве рішення по кредиту. Для прийняття рішення потрібен тільки паспорт: схвалимо кредит без поручителів та довідок про доходи
 • Пільговий період до 62 днів. Щоб не платити відсотки за кредитні кошти, поповнюйте картку до дати, зазначеної у виписці
 • Щомісячний обов’язковий платіж за кредитом складає всього 10% від суми заборгованості
 • Зручний інтернет-банк та мобільний додаток
 • Безкоштовне відкриття рахунку та оформлення картки

* Пропозиція дійсна для власників зарплатних карток від БАНКУ АЛЬЯНС

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

 • Процентна ставка під час пільгового періоду – 0,0001% (термін пільгового періоду – до 62-х календарних днів)
 • Процентна ставка 38% річних (фіксована)

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою та невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

Процентна ставка, що нараховується на прострочену заборгованість70 % річних (на суму заборгованості за кредитом)

Клієнт може відмовитись від банківської послуги в порядку та на умовах, визначених договором та чинним законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом України «Про споживче кредитування».

Банк не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг, які не пов’язані з видачею кредиту та супроводженням кредитної заборгованості.

Внесення банком будь-яких змін до договорів здійснюється лише за згодою клієнта (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законодавством України.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Більш детальна інформація знаходиться в договорі на сайті Банку https://bankalliance.ua/public_contract

КРЕДИТ/КРЕДИТНА ЛІНІЯ НА СПОЖИВЧІ ПОТРЕБИ ВІД АТ «БАНК АЛЬЯНС»

Кредит / Кредитна лінія надається фізичним особам, що мають потребу в отриманні кредитних коштів від АТ «БАНК АЛЬЯНС» на різні цілі та строки.

Переваги запропонованого кредитного продукту:

 • можливість користуватися товарами та/або послугами вже сьогодні
 • при розрахунку максимальної суми кредиту банк враховує сукупний дохід сім'ї та інші доходи
 • дострокове погашення кредиту здійснюється без штрафних санкцій
 • повернення Позичальником основної суми заборгованості за кредитом та процентів за його користування приймаються у готівковій та безготівковій формі у мережі АТ «БАНК АЛЬЯНС» (без сплати будь-яких платежів за проведення таких операцій)
 • кредит отриманий в національній валюті страхує валютні та курсові ризики позичальника, так як Позичальники в Україні отримують доходи в національній валюті
 • гнучкий комплексний підхід до застави, розглядаються різні варіанти забезпечення
 • можливість для клієнта самостійно регулювати розмір зобов'язань перед Банком в найбільш зручному режимі

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

 • Процентна ставка від 16,0 – 30,0% (фіксована)
 • Комісія 1,5% (одноразово)

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою та невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

Неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати платежів за кредитом та відсотків за користування кредитом:У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня
Неустойка (штраф, пеня) за невиконання інших умов договору5% (п’ять) відсотків від суми Кредиту
Інші заходи:У разі виявлення Банком фактів нецільового використання Кредиту (в повному обсязі або частково) Банк має право нараховувати Позичальнику штраф у розмірі 25 %

Клієнт може відмовитись від банківської послуги в порядку та на умовах, визначених договором та чинним законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом України «Про споживче кредитування».

Банк не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг, які не пов’язані з видачею кредиту та супроводженням кредитної заборгованості.

Внесення банком будь-яких змін до договорів здійснюється лише за згодою клієнта (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законодавством України.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Більш детальна інформація знаходиться в договорі на сайті Банку

КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПІД ЗАСТАВУ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ВКЛАД (ДЕПОЗИТ)

Надання кредитних коштів на різні цілі та строки, забезпеченням по якому будуть виступати майнові права на вклад (депозит) в АТ «БАНК АЛЬЯНС»

Види кредитування під заставу майнових прав на вклад (депозит) в Банку:

 • Кредит
 • Кредитна лінія

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

 • Процентна ставка від 12,5 – 30,0% (фіксована)
 • Комісія 1,5% (одноразово)

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою та невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

Неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати платежів за кредитом та відсотків за користування кредитом:У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня
Неустойка (штраф, пеня) за невиконання інших умов договору5% (п’ять) відсотків від суми Кредиту
Інші заходи:У разі виявлення Банком фактів нецільового використання Кредиту (в повному обсязі або частково) Банк має право нараховувати Позичальнику штраф у розмірі 25 %

Клієнт може відмовитись від банківської послуги в порядку та на умовах, визначених договором та чинним законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом України «Про споживче кредитування».

Банк не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг, які не пов’язані з видачею кредиту та супроводженням кредитної заборгованості.

Внесення банком будь-яких змін до договорів здійснюється лише за згодою клієнта (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законодавством України.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Більш детальна інформація знаходиться в договорі на сайті Банку

КРЕДИТ ПІД ЗАСТАВУ НЕРУХОМОСТІ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ВІД АТ «БАНК АЛЬЯНС»

Надання кредитних коштів на строк до 10 років на придбання житлової нерухомості на вторинному ринку яка розташована в ЖК «Кришталеві джерела».

 • Переваги запропонованого кредитного продукту:
 • прозорі умови кредитування – процентна ставка фіксована на весь строк, відсутність прихованих комісій;
 • при розрахунку максимальної суми кредиту Банк враховує рівень доходу Клієнта (позичальника), оцінює його фінансовий стан. Це дозволяє Позичальнику:
 • визначити можливість сплати платежів за кредитним договором;
 • планувати сімейний бюджет;
 • усвідомити ступінь та суму відповідальності за своїми зобов‘язаннями;
 • дострокове погашення кредиту здійснюється без штрафних санкцій;
 • повернення Позичальником основної суми заборгованості за кредитом та процентів за його користування приймаються у готівковій та безготівковій формі у мережі АТ «БАНК АЛЬЯНС» (без сплати будь-яких додаткових платежів за проведення таких операцій);
 • кредит отриманий в національній валюті страхує валютні та курсові ризики позичальника, так як Позичальники в Україні отримують доходи в національній валюті.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

 • Процентна ставка 19,0% (фіксована)
 • Комісія 1,5% (одноразово)

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою та невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

Неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати платежів за кредитом та відсотків за користування кредитом:У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня
Неустойка (штраф, пеня) за невиконання інших умов договору5% (п’ять) відсотків від суми Кредиту
Інші заходи:У разі виявлення Банком фактів нецільового використання Кредиту (в повному обсязі або частково) Банк має право нараховувати Позичальнику штраф у розмірі 25 %

Клієнт може відмовитись від банківської послуги в порядку та на умовах, визначених договором та чинним законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом України «Про споживче кредитування».

Банк не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг, які не пов’язані з видачею кредиту та супроводженням кредитної заборгованості.

Внесення банком будь-яких змін до договорів здійснюється лише за згодою клієнта (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законодавством України.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Більш детальна інформація знаходиться в договорі на сайті Банку

КРЕДИТНА КАРТКА MasterCard ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ВКЛАДНИКІВ АТ «БАНК АЛЬЯНС»

* Пропозиція дійсна для вкладників АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Не платіть відсотки по кредиту, якщо повертаєте гроші на картку в пільговий період.

Оформіть картку з кредитним лімітом ДО 50% від суми розміщеного депозитного вкладу, але:

 • не більше 100 000,00 грн (для платіжних карток Master Card Standard),
 • не більше 300 000,00 грн (для платіжних карт Master Card World Elite).
 • Миттєве рішення по кредиту. Для прийняття рішення потрібен тільки паспорт: схвалимо кредит без поручителів та довідок про доходи
 • Пільговий період до 62 днів. Щоб не платити відсотки за кредитні кошти, поповнюйте картку до дати, зазначеної у виписці
 • Щомісячний обов’язковий платіж за кредитом складає всього 10% від суми заборгованості
 • Зручний інтернет-банк та мобільний додаток
 • Безкоштовне відкриття рахунку та оформлення картки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

 • Процентна ставка під час пільгового періоду – 0,0001% (термін пільгового періоду – до 62-х календарних днів)
 • Процентна ставка 38% річних (фіксована)

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою та невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

Процентна ставка, що нараховується на прострочену заборгованість70 % річних (на суму заборгованості за кредитом)

Клієнт може відмовитись від банківської послуги в порядку та на умовах, визначених договором та чинним законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом України «Про споживче кредитування».

Банк не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг, які не пов’язані з видачею кредиту та супроводженням кредитної заборгованості.

Внесення банком будь-яких змін до договорів здійснюється лише за згодою клієнта (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законодавством України.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Більш детальна інформація знаходиться в договорі на сайті Банку https://bankalliance.ua/public_contract

КРЕДИТНА КАРТКА MasterCard World Elite ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - КЛІЄНТІВ АТ «БАНК АЛЬЯНС»

Пропозиція дійсна для фізичних осіб – власників платіжної картки MasterCard World Elite, що відповідають стандартним вимогам по кредитному продукту.

Не платіть відсотки по кредиту, якщо повертаєте гроші на картку в пільговий період.

 • Миттєве рішення по кредиту
 • Пільговий період до 62 днів. Щоб не платити відсотки за кредитні кошти, поповнюйте картку до дати, зазначеної у виписці
 • Щомісячний обов’язковий платіж за кредитом складає всього 10% від суми заборгованості
 • Зручний інтернет-банк та мобільний додаток

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

 • Процентна ставка під час пільгового періоду – 0,0001% (термін пільгового періоду – до 62-х календарних днів)
 • Процентна ставка 36% річних (фіксована)

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою та невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

Процентна ставка, що нараховується на прострочену заборгованість48 % річних (на суму заборгованості за кредитом)

Клієнт може відмовитись від банківської послуги в порядку та на умовах, визначених договором та чинним законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом України «Про споживче кредитування».

Банк не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг, які не пов’язані з видачею кредиту та супроводженням кредитної заборгованості.

Внесення банком будь-яких змін до договорів здійснюється лише за згодою клієнта (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законодавством України.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Більш детальна інформація знаходиться в договорі на сайті Банку https://bankalliance.ua/public_contract

КРЕДИТНИЙ калькулятор*

Валюта кредиту гривня
Процентна ставка

Реальна річна процентна ставка*

Сума платежу за перший період, в грн/місяць*

Загальна вартість кредиту для клієнта, в грн*

загальні витрати за кредитом, в грн.*


в т.ч. додаткові витрати за кредитом*

послуги нотаріуса, грн/одноразово

послуги оцінювача, грн/щорічно рік

страхування позичальника за перший рік, грн/щорічно

страхування застави, грн/щорічно

*Дані розрахунки є орієнтовними. Приклад розрахунку умов по кредиту носить виключно інформаційний характер і не є публічною офертою.

Заповніть заявку

і ми Вам зателефонуємо