ЗАМОВИТИ КРЕДИТНУ КАРТКУ ОНЛАЙН

Вигідні умови кредитних продуктів - в «Банк Альянс».

КРЕДИТНІ ПРОДУКТИ, ЯКІ МИ ВАМ ПРОПОНУЄМО:

КРЕДИТНА КАРТКА MasterCard Standard / Platinum з лімітом до 100 000,00 грн

Таку картку оформити можуть всі фізичні особи, які відповідають стандартним вимогам за кредитним продуктом.

Її переваги:

 • Миттєве рішення по кредиту, безкоштовне відкриття рахунку та оформлення картки;
 • Пільговий період - два місяці. Поповнюєте карту до потрібної дати — не платите відсотки;
 • Щомісячний обов'язковий платіж по кредиту дорівнює всього 10% від суми заборгованості;
 • Зручний інтернет-банк і мобільний додаток.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

В разі користування банківською послугою згідно з договором:

 • Процентна ставка під час пільгового періоду – 0,0001% (термін пільгового періоду – до 62-х календарних днів)
 • Фіксована процентна ставка - 45% річних

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою та невиконання ним обов'язків згідно з договором:

Процентна ставка, що нараховується на прострочену заборгованість70 % річних (на суму заборгованості за кредитом)

Ви можете відмовитись від банківської послуги на умовах, визначених договором та чинним законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом України «Про споживче кредитування».

Ви не повинні купувати будь-які товари чи послуги від банку або пов'язаної з ним особи, як обов'язкову умову надання цих послуг, які не пов’язані з видачею кредиту та супроводженням кредитної заборгованості.

Банк має право вносити зміни до договорів лише за вашою згодою (сторони договору), якщо інше не встановлене договором або законодавством України.

Ви можете відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Детальну інформацію ви знайдете в договорі на сайті банку https://bankalliance.ua/public_contract

КРЕДИТНА КАРТКА для власників зарплатних карт «БАНК АЛЬЯНС»

Не платіть відсотки по кредиту, якщо повертаєте гроші в пільговий період. Оформляйте картку з кредитним лімітом

ДО 100 000 ГРИВЕНЬ*

 • Миттєве рішення по кредиту - для оформлення потрібен тільки ваш паспорт
 • Пільговий період - до 62 днів. Щоб не платити відсотки, поповнюйте картку до дати, зазначеної у виписці
 • Щомісячний обов'язковий платіж по кредиту дорівнює всього 10% від суми заборгованості
 • Зручний інтернет-банк і мобільний додаток
 • Безкоштовне відкриття рахунку та оформлення картки

* Пропозиція дійсна для власників зарплатних карт від «Банк Альянс»

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

В разі користування банківською послугою згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

 • Процентна ставка під час пільгового періоду – 0,0001% (термін пільгового періоду – до 62-х календарних днів)
 • Фіксована процентна ставка - 38% річних

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою та невиконання ним обов'язків згідно з договором:

Процентна ставка, що нараховується на прострочену заборгованість70 % річних (на суму заборгованості за кредитом)

Ви можете відмовитись від банківської послуги на умовах, визначених договором та чинним законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом України «Про споживче кредитування».

Ви не повинні купувати будь-які товари чи послуги від банку або пов'язаної з ним особи, як обов'язкову умову надання цих послуг, які не пов’язані з видачею кредиту та супроводженням кредитної заборгованості.

Банк має право вносити зміни до договорів лише за вашою згодою (сторони договору), якщо інше не встановлене договором або законодавством України.

Ви можете відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Детальну інформацію ви знайдете в договорі на сайті банку https://bankalliance.ua/public_contract

КРЕДИТ / КРЕДИТНА ЛІНІЯ НА СПОЖИВЧІ ПОТРЕБИ ВІД «БАНК АЛЬЯНС»

Кредит / Кредитна лінія надається фізичним особам, які потребують фінансової підтримки на різні цілі і терміни.

Переваги цього кредитного продукту:

 • Користуйтеся товарами та / або послугами вже сьогодні
 • Розраховуючи максимальну суму кредиту, ми враховуємо сукупний дохід сім'ї та інші доходи
 • Достроково сплачуйте кредит без штрафних санкцій
 • Повертайте основну суму заборгованості за кредитом і відсотками в готівковій та безготівковій формі в мережі «Банк Альянс» (без будь-яких платежів за проведення таких операцій)
 • Якщо ви отримали кредит в національній валюті, то ваші курсові та валютні ризики страхуються
 • Ви самостійно регулюєте розмір зобов'язань перед банком

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

В разі користування банківською послугою згідно з договором:

 • Процентна ставка від 15,0 – 22,0% (фіксована)
 • Комісія встановлюється рішенням колегіального органу

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою та невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

Неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати платежів за кредитом та відсотків за користування кредитом:У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня
Неустойка (штраф, пеня) за невиконання інших умов договору5% (п’ять) відсотків від суми кредиту
Інші заходи:У разі виявлення банком фактів нецільового використання кредиту (в повному обсязі або частково) банк має право нараховувати позичальнику штраф у розмірі 25 %

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою та невиконання ним обов'язків згідно з договором:

Клієнт може відмовитись від банківської послуги на умовах, визначених договором та чинним законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом України «Про споживче кредитування».

Клієнт не повинен купувати будь-які товари чи послуги від банку або пов'язаної з ним особи, як обов'язкову умову надання цих послуг, які не пов’язані з видачею кредиту та супроводженням кредитної заборгованості.

Банк має право вносити зміни до договорів лише за згодою клієнта (сторони договору), якщо інше не встановлене договором або законодавством України.

Детальну інформацію ви знайдете в договорі на сайті Банку

КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПІД ЗАСТАВУ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ВНЕСОК (ДЕПОЗИТ)

Банк видає кредитні кошти на різні цілі і терміни, забезпечення якого - майнові права на депозит в «Банк Альянс».

Види кредитування під заставу майнових прав на депозит в банку:

 • Кредит
 • Кредитна лінія

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

В разі користування банківською послугою згідно з договором:

 • Фіксована процентна ставка від 12,5 – 30,0%
 • Комісія - 1,5% (одноразова)

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою та невиконання ним обов'язків згідно з договором:

Неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати платежів за кредитом та відсотків за користування кредитом:У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня
Неустойка (штраф, пеня) за невиконання інших умов договору5% (п’ять) відсотків від суми кредиту
Інші заходи:У разі виявлення банком фактів нецільового використання кредиту (в повному обсязі або частково) банк має право нараховувати позичальнику штраф у розмірі 25 %

Ви можете відмовитись від банківської послуги на умовах, визначених договором та чинним законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом України «Про споживче кредитування».

Ви не повинні купувати будь-які товари чи послуги від банку або пов'язаної з ним особи, як обов'язкову умову надання цих послуг, які не пов’язані з видачею кредиту та супроводженням кредитної заборгованості.

Банк має право вносити зміни до договорів лише за вашою згодою (сторони договору), якщо інше не встановлене договором або законодавством України.

Ви можете відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Детальну інформацію ви знайдете в договорі на сайті Банку

КРЕДИТ ПІД ЗАСТАВУ НЕРУХОМОСТІ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ВІД «БАНК АЛЬЯНС»

Банк видає кредит на термін до 10 років на придбання житлової нерухомості на вторинному ринку, яка знаходиться в ЖК «Кришталеві джерела».

 • Переваги кредиту:
 • Прозорі умови кредитування: процентна ставка фіксована на весь термін, відсутні приховані комісії
 • Достроково погасити кредит можна без штрафних санкцій
 • Погасити основну суму заборгованості та відсотків по кредиту можна в готівковій та безготівковій формі в мережі «Банк Альянс» (без будь-яких додаткових платежів)
 • Якщо ви отримали кредит в національній валюті, ваші курсові та валютні ризики страхуються

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

В разі користування банківською послугою згідно з договором:

 • Фіксована процентна ставка - 19,0%
 • Комісія - 1,5% (одноразова)

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою та невиконання ним обов'язків згідно з договором:

Неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати платежів за кредитом та відсотків за користування кредитом:У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня
Неустойка (штраф, пеня) за невиконання інших умов договору5% (п’ять) відсотків від суми кредиту
Інші заходи:У разі виявлення банком фактів нецільового використання кредиту (в повному обсязі або частково) банк має право нараховувати позичальнику штраф у розмірі 25 %

Ви можете відмовитись від банківської послуги на умовах, визначених договором та чинним законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом України «Про споживче кредитування».

Ви не повинні купувати будь-які товари чи послуги від банку або пов'язаної з ним особи, як обов'язкову умову надання цих послуг, які не пов’язані з видачею кредиту та супроводженням кредитної заборгованості.

Банк має право вносити зміни до договорів лише за вашою згодою (сторони договору), якщо інше не встановлене договором або законодавством України.

Ви можете відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Детальну інформацію ви знайдете в договорі на сайті Банку

Житло в кредит для фізичних осіб від АТ «БАНК АЛЬЯНС

Банк видає кредит на термін до 10 років на придбання житлової нерухомості на вторинному ринку

 • Переваги кредиту:
 • Прозорі умови кредитування: відсутні приховані комісії
 • Достроково погасити кредит можна без штрафних санкцій
 • Погасити основну суму заборгованості та відсотків по кредиту можна в готівковій та безготівковій формі в мережі «Банк Альянс» (без будь-яких додаткових платежів)
 • Якщо ви отримали кредит в національній валюті, ваші курсові та валютні ризики страхуються

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

Відсоткова ставка:

 • Фіксована на весь термін кредитування – 13%
 • АБО
 • Змінювана:
 • 1. Власний внесок від 30%, процентна ставка - UIRD 12M UAH + 5,5%;
 • 2. Власний внесок від 40%, процентна ставка - UIRD 12M UAH + 5,0%;
 • 3. Власний внесок від 50%, процентна ставка - UIRD 12M UAH + 4,5%.

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою та невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

Неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати платежів за кредитом та відсотків за користування кредитом:У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня
Інші заходи:

У разі виявлення Банком фактів нецільового використання Кредиту (в повному обсязі або частково) Банк має право нараховувати Позичальнику штраф у розмірі 25 % (двадцять п’ять) відсотків від суми Кредиту використаного не за цільовим призначенням.

Банк має право нараховувати Позичальнику штраф в розмірі 5% (п’ять) відсотків від суми Кредиту у разі невиконання чи неналежного виконання Обов'язків Позичальником згідно кредитного договору, за кожний факт порушення.

Клієнт може відмовитись від банківської послуги в порядку та на умовах, визначених договором та чинним законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом України «Про споживче кредитування».

Банк не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг, які не пов’язані з видачею кредиту та супроводженням кредитної заборгованості.

Внесення банком будь-яких змін до договорів здійснюється лише за згодою клієнта (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законодавством України.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Більш детальна інформація знаходиться в типовому кредитному договорі

Доступне житло в кредит під 7% річних від АТ «БАНК АЛЬЯНС»

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА "Доступна іпотека 7%" (за ініціативи Президента та Уряду України)

Банк видає кредит на термін до 20 років на придбання житлової нерухомості на первинному та вторинному ринку

 • Переваги кредиту:
 • Прозорі умови кредитування: відсутні приховані комісії
 • Достроково погасити кредит можна без штрафних санкцій
 • Погасити основну суму заборгованості та відсотків по кредиту можна в готівковій та безготівковій формі в мережі «Банк Альянс» (без будь-яких додаткових платежів)
 • Якщо ви отримали кредит в національній валюті, ваші курсові та валютні ризики страхуються

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

Відсоткова ставка – змінювана:

 • вторинний ринок UIRD 12M UAH + 4,5% (позичальник сплачує 7%)
 • первинний ринок UIRD 12M UAH + 7,0% (позичальник сплачує 7%)
 • комісія 0,5% (одноразово)

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою та невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

Неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати платежів за кредитом та відсотків за користування кредитом:У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня
За користування кредитними коштами, що не повернуті в терміни, передбачені цим Договором (прострочена заборгованість), встановлюється підвищена процентна ставка у розмірізбільшеної на 5 (п’ять) процентних пункти
Інші заходи:За невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань, передбачених Договором, Позичальник сплачує на користь Банку неустойку в розмірі 1% від Основної суми боргу станом на дату порушення вказаного зобов’язання за кожен факт невиконання або неналежного виконання зобов’язання

Клієнт може відмовитись від банківської послуги в порядку та на умовах, визначених договором та чинним законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом України «Про споживче кредитування».

Банк не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг, які не пов’язані з видачею  кредиту та  супроводженням кредитної заборгованості.

Внесення банком будь-яких змін до договорів здійснюється лише за згодою клієнта (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законодавством України.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Більш детальна інформація знаходиться в типовому кредитному договорі

КРЕДИТНА КАРТКА MasterCard для фізичних осіб - вкладників «БАНК АЛЬЯНС»

Якщо ви - вкладник «Банк Альянс», ви можете оформити картку з кредитним лімітом до 50% від суми розміщеного депозитного вкладу, але:

 • не більше 100 000,00 грн (для платіжних карток Master Card Standard),
 • не більше 300 000,00 грн (для платіжних карт Master Card World Elite).
 • Миттєве рішення по кредиту - для оформлення потрібен тільки ваш паспорт
 • Пільговий період - до 62 днів. Щоб не платити відсотки, поповнюйте картку до дати, зазначеної у виписці
 • Щомісячний обов'язковий платіж по кредиту дорівнює всього 10% від суми заборгованості
 • Зручний інтернет-банк і мобільний додаток
 • Безкоштовне відкриття рахунку та оформлення картки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

В разі користування банківською послугою згідно з договором:

 • Процентна ставка під час пільгового періоду – 0,0001% (термін пільгового періоду – до 62-х календарних днів)
 • Фіксована процентна ставка - 38% річних

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою та невиконання ним обов'язків згідно з договором:

Процентна ставка, що нараховується на прострочену заборгованість70 % річних (на суму заборгованості за кредитом)

Ви можете відмовитись від банківської послуги на умовах, визначених договором та чинним законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом України «Про споживче кредитування».

Ви не повинні купувати будь-які товари чи послуги від банку або пов'язаної з ним особи, як обов'язкову умову надання цих послуг, які не пов’язані з видачею кредиту та супроводженням кредитної заборгованості.

Банк має право вносити зміни до договорів лише за вашою згодою (сторони договору), якщо інше не встановлене договором або законодавством України.

Ви можете відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Детальну інформацію ви знайдете в договорі на сайті банку https://bankalliance.ua/public_contract

КРЕДИТНА КАРТКА MasterCard World Elite для фізичних осіб - клієнтів «БАНК АЛЬЯНС»

Якщо ви - власник платіжної картки MasterCard World Elite, для вас діють індивідуальні умови кредитування.

 • Миттєве рішення по кредиту
 • Пільговий період - два місяці. Щоб не платити відсотки за кредитні кошти, поповнюйте картку до дати, зазначеної у виписці
 • Щомісячний обов'язковий платіж по кредиту дорівнює всього 10% від суми заборгованості
 • Зручний інтернет-банк і мобільний додаток

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

В разі користування банківською послугою згідно з договором:

 • Процентна ставка під час пільгового періоду – 0,0001% (термін пільгового періоду – до 62-х календарних днів)
 • Фіксована процентна ставка - 36% річних

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою та невиконання ним обов'язків згідно з договором:

Процентна ставка, що нараховується на прострочену заборгованість48 % річних (на суму заборгованості за кредитом)

Ви можете відмовитись від банківської послуги на умовах, визначених договором та чинним законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом України «Про споживче кредитування».

Ви не повинні купувати будь-які товари чи послуги від банку або пов'язаної з ним особи, як обов'язкову умову надання цих послуг, які не пов’язані з видачею кредиту та супроводженням кредитної заборгованості.

Банк має право вносити зміни до договорів лише за вашою згодою (сторони договору), якщо інше не встановлене договором або законодавством України.

Ви можете відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Детальну інформацію ви знайдете в договорі на сайті банку https://bankalliance.ua/public_contract

КРЕДИТ ГОТІВКОЮ «ГРОШІ НА ВСЕ»

Кредит готівкою «Гроші на все» призначений для клієнтів фізичних осіб.

Його може оформити як чинний клієнт, так і новий клієнт банку.

 • Миттєве рішення по кредиту - для оформлення потрібен тільки ваш паспорт та інн.
 • Пільговий період - 14 днів. Повернувши кредит протягом 14 днів, ви не сплачуєте банку абсолютно нічого.
 • Ви можете витрачати кошти на будь-які цілі.
 • Не вимагаємо поручителів та довідки про доходи.
 • Достроково сплачуйте кредит без штрафних санкцій.

Умови кредиту:

 • Сума кредиту - від 1000 до 500 000 гривень
 • Термін кредиту - від 2 до 36 місяців
 • Пільговий період 14 днів
 • Процентна ставка – 0,00001%
 • Комісія за обслуговування кредиту – 3,59% щомісяця від суми виданого кредиту
 • Платіж - рівними частинами, щомісячно

Попередження та можливі наслідки для користувача кредитом готівкою «Гроші на все»:

Попередження 1: Позичальник зобов’язаний повернути суму кредиту, комісії та відсотки за його користування відповідно до умов кредитного договору та вимог законодавства України.

Можливі наслідки за невиконання цього Попередження:

Щомісячна комісія за обслуговування кредитної заборгованості встановляється у розмірі 7,18% від суми виданого кредиту протягом стоку дії договору. (Нараховується у випадку наявності простроченої заборгованості при кожному виході на прострочення замість стандартної комісії за обслуговування кредитної заборгованості, незалежно від кількості днів існування простроченої заборгованості у розрахунковому періоді).

Процентна ставка після закінчення строку Кредиту встановлюється на рівні 12,5% на місяць на прострочену суму кредитної заборгованості

Попередження 2: Банк не має права вносити зміни до укладених з позичальниками договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Попередження 3: Позичальник має можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів Банку, що надаються засобами дистанційних каналів комунікації.

КРЕДИТНИЙ калькулятор*

Валюта кредиту — гривня
Процентна ставка

Реальна річна процентна ставка*

Комісія за обслуговування кредиту, щомісяця від суми виданого кредиту

3,59%

Сума платежу за перший період, в грн/місяць*

Загальна вартість кредиту для клієнта, в грн*

загальні витрати за кредитом, в грн.*


в т.ч. супровідні послуги за кредитом*

послуги нотаріуса, грн/одноразово

послуги оцінювача, грн/щорічно рік

страхування позичальника за перший рік, грн/щорічно

страхування застави, грн/щорічно

*Дані розрахунки є орієнтовними. Приклад розрахунку умов по кредиту носить виключно інформаційний характер і не є публічною офертою.

Врегулювання простроченої заборгованості

Переглянути

Заповніть заявку

і ми вам зателефонуємо