Інформаційне повідомлення щодо проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності

01 Вересня 2020

Інформаційне повідомлення щодо проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2020-2022 роки. 

АТ «БАНК АЛЬЯНС» запрошує суб’єктів аудиторської діяльності для участі у конкурсі на надання аудиторських послуг Банку.  

До Конкурсу запрошуються суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та включені до окремого розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що містить відомості про аудиторську фірму, яка має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. 

Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку, складеної відповідно до вимог МСФЗ, за 2020-2022 роки. 

Фінансова звітність та інша публічна інформація Банку доступна на веб-сайті Банку https://bankalliance.ua