Тарифи АТ "БАНК АЛЬЯНС"
на відкриття та обслуговування поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів (платіжні картки MasterCard) для фізичних осіб (приватних клієнтів)

Тарифний пакет "КРЕДИТ STANDARD"
№ п/пНазва послугиРозмір тарифу, без ПДВПорядок та строки сплати
MC Standard Contactless*
МС Platinum Contactless
Валюта рахунку: UAH (гривня)
Строк дії основної картки:3 роки
1Відкриття та обслуговування поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів (далі - Рахунок):
1.1Відкриття та обслуговування Рахункуне тарифікується
1.2Розмір незнижуваного залишку на Рахункуне передбачено
2Оформлення/переоформлення платіжних карток:
2.1Оформлення основної платіжної карткине тарифікується
2.2Переоформлення основної платіжної картки (після закінчення строку дії попередньої основної платіжної картки)не тарифікується
2.3Переоформлення основної платіжної картки (в замін загубленої/пошкодженої, вилученої банкоматом, тощо)150,00 грн.Разово. Плата утримується в день оформлення платіжної картки
2.4Терміновий випуск картки з видачею в Головному офісі АТ "БАНК АЛЬЯНС" протягом 8 робочих годин150,00 грн.Разово, в день отримання картки. Сплачується клієнтом за кожну картку, через касу Банку або списується Банком з Рахунку (в рамках договірного списання)
2.5Плата за ведення Рахунку, операції за яким не здійснювались протягом одного календарного року**150,00 грн.Щорічно, протягом січня року, наступного за звітним.
2.6Переоформлення основної платіжної картки за ініціативою АТ "БАНК АЛЬЯНС"не тарифікується
3Зарахування коштів на Рахунок:
3.1Готівкою, через касу АТ "БАНК АЛЬЯНС"не тарифікуєтьсяВід суми зарахування. Плата утримується в момент проведення операції
3.2Безготівкове зарахування коштів (зовнішні та внутрішні надходження)не тарифікується
3.3Вхідний переказ коштів на картку з картки іншого банку (сервіс MasterCard MoneySend).не тарифікується
4.1Видача готівкових грошових коштів в Україні (за рахунок власних коштів):
4.1.1В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" без використання ПК1,5% (min 10,00 грн.)Від суми зарахування. Плата утримується в момент проведення операції
4.1.2В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" за допомогою ПК1% + 5,00 грн.
4.1.3Через мережу банкоматів-партерів "ЄВРОНЕТ"1% + 5,00 грн.
4.1.4Через установи та банкомати інших банків в Україні1% + 5,00 грн.
4.2Видача готівкових грошових коштів в Україні (за рахунок кредитних коштів):
4.2.1В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" без використання ПК4% min 50,00 грн.Від суми зарахування. Плата утримується в момент проведення операції
4.2.2В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" за допомогою ПК4% min 50,00 грн.
4.2.3Через мережу банкоматів-партерів "ЄВРОНЕТ"4% min 50,00 грн.
4.2.4Через установи та банкомати інших банків в Україні4% min 50,00 грн.
5Видача готівкових грошових коштів за межами України:
5.1В банківських установах та/або банкоматах за межами України (за рахунок власних коштів)1,5% + 90,00 грн.Від суми зарахування. Плата утримується в момент проведення операції
5.2В банківських установах та/або банкоматах за межами України (за рахунок кредитних коштів)4% min 50,00 грн.
6Проведення розрахунків по Рахунку:
6.1Проведення розрахунків за оплату товарів/послуг з використанням платіжної карткине тарифікується
7.1Переказ коштів з Рахунку (за рахунок власних коштів):
7.1.1В межах АТ "БАНК АЛЬЯНС"не тарифікується
7.1.2На території України0,5% від суми (min 5,00 грн. max 1000,00 грн.)Від суми переказу. Плата утримується в момент проведення операції
7.1.3Вихідний переказ коштів з картки на картку іншого банку (сервіс MasterCard MoneySend).не тарифікується
7.1.4Переказ коштів на користь постачальників послуг в Мобільному банкінгу АТ "БАНК АЛЬЯНС" через компанію EasyPay.3,00 грн.За кожний переказ. Плата утримується в момент проведення операції
7.2Переказ коштів з Рахунку (за разунок кредитних коштів):
7.2.1В межах АТ "БАНК АЛЬЯНС"4% min 50,00 грн.Від суми переказу. Плата утримується в момент проведення операції
7.2.1На території України4% min 50,00 грн.
7.2.1Вихідний переказ коштів з картки на картку іншого банку (сервіс MasterCard MoneySend).4% min 50,00 грн.
8Надання виписок по Рахунку:
8.1Надання щомісячної виписки особисто у приміщенні установи Банку, або на e-mailне тарифікується
8.2Надання довідки про існування Рахунку та коштів на ньому, інших інформаційних довідок з розрахунково-кассового обслуговуваня (особисто у приміщенні установи Банку)100,00 грн.За кожну довідку. Плата утримується в день проведення операції
8.3Надання довідки про існування Рахунку та коштів на ньому, інших інформаційних довідок з розрахунково-кассового обслуговуваня (особисто у приміщенні установи Банку) англійською мовою200,00 грн.За кожну довідку. Плата утримується в день проведення операції
8.4Надання за вимогою клієнта дублікатів виписок з рахунку, дублікатів касових, розрахункових та ін.документів50,00 грн.За кожний документ. Плата утримується в день проведення операції. Документ надається за письмовим запитом Клієнта.
9Послуга M-banking:
9.1Послуга M-bankingне тарифікується
10Інші послуги:
10.1Зміна ПІНу за допомогою SMS-запиту5,00 грн.За кожну операцію. Плата утримується в день проведення операції.
10.2Постановка картки в електронний стоп-список процесингового центруне тарифікується
10.3Постановка картки в міжнародний стоп-лист МПСЗгідно рахунків міжнародної платіжної системиПлата утримується по факту отримання рахунку від платіжної системи
10.4Запит про здійснення проведеного платежу з Рахунку, з використанням, або без використання картки (за письмовим запитом клієнта)100,00 грн.За кожну операцію. Застосовується у разі, якщо внаслідок перевірки Банком буде доведено правомірність списання коштів за здійснену операцію та прийняте рішення не сплачувати клієнту кошти по здійсненій розрахунковій операції
10.5Проведення розрахунків по картковим рахункам не у валюті рахунку1%Від суми операції. Плата утримується в день проведення операції
10.6Нарахування процентів за несанкціонованим овердрафтом по Рахунку***48%Відсотків річних. Щоденно.
11Інші параметри обслуговування Рахунку:
11.1Нарахування відсотків на середньоденний залишок коштів на Рахункуне тарифікується
12Умови обслуговування та користування кредитними коштами (умови діють за продуктами "Кредитна картка для фізичних осіб в рамках зарплатнокарткового проекту" та "Кредитна картка для фізичних осіб - вкладників АТ "БАНК АЛЬЯНС"):
12.1Термін діїї кредитної лінії12 міс.З можливістю пролонгації на наступний рік
12.2Сума кредитного лімітудо 100 000 грн.Кредитний ліміт встановлюється на підставі відповідного рішення колегіального органу Банку. Банк має право відмовити клієнту в встановленні кредитного ліміту.
12.3Процентна ставка у Пільговий період0,0001%****Відсотків річних (застосовується у разі виконання умов Пільгового періоду). Щомісячно.
12.4Процентної ставки після закінчення Пільгового періоду38%****Відсотків річних (застосовується після закінчення Пільгового періоду). Щомісячно
12.5Процентна ставка, що нараховується на прострочену заборгованість70%****Відсотків річних. Щоденно
12.6Обов'язковий мінімальний платіж10%Від суми заборгованості за кредитом, що виникла в попередньому місяці. Щомісяця.
12.7Пільговий періоддо 62 днівПоширюється на всі операції - розрахункові з оплати товарів та/або послуг у торгово-сервісних мережах та/або мережі Інтернет, перекази та видача коштів тощо.
13Умови обслуговування та користування кредитними коштами (умови діють за продуктами "Кредитна картка для фізичних осіб в рамках зарплатнокарткового проекту" та "Кредитна картка для фізичних осіб - вкладників АТ "БАНК АЛЬЯНС"):
13.1Термін діїї кредитної лінії12 міс.З можливістю пролонгації на наступний рік
13.2Сума кредитного лімітудо 100 000 грн.Кредитний ліміт встановлюється на підставі відповідного рішення колегіального органу Банку. Банк має право відмовити клієнту в встановленні кредитного ліміту.
13.3Процентна ставка у Пільговий період0,0001%****Відсотків річних (застосовується у разі виконання умов Пільгового періоду). Щомісячно.
13.4Процентної ставки після закінчення Пільгового періоду45%****Відсотків річних (застосовується після закінчення Пільгового періоду). Щомісячно
13.5Процентна ставка, що нараховується на прострочену заборгованість70%****Відсотків річних. Щоденно
13.6Обов'язковий мінімальний платіж10%Від суми заборгованості за кредитом, що виникла в попередньому місяці. Щомісяця.
13.7Пільговий періоддо 62 днівПоширюється на всі операції - розрахункові з оплати товарів та/або послуг у торгово-сервісних мережах та/або мережі Інтернет, перекази та видача коштів тощо.

Примітки до тарифів:

* З 15.03.2019 платіжні картки типу MC Standard Contactless в рамках даного Тарифного пакету не оформлюються. Обслуговування діючих карток залишається без змін до моменту перевипуску картки на МС Platinum Contactless, згідно тарифу п. 2.2. та/або 2.3.

** Неактивним є рахунок, на якому протягом 1 року відсутнє зарахування та списання коштів (крім зарахувань відсотків нарахованих на залишок та списання комісії за обслуговування рахунку).

*** Нарахування процентів за несанкціонованим овердрафтом здійснюється тільки за рахунками в національній валюті (UAH)

**** за продуктом "Кредитна картка МasterCard для фізичних осіб в рамках зарплатно-карткового проекту" - відповідно до рішення КУАП від 30.05.2018
за продуктом "Кредитна картка MasterCard для фізичних осіб - вкладників АТ "БАНК АЛЬЯНС" - відповідно до рішення КУАП від 20.12.2018
за продуктом "Кредитна картка MasterCard для фізичних осіб від АТ "БАНК АЛЬЯНС" - відповідно до рішення КУАП від 13.02.2019

Тарифи стягуються у національній валюті України (перерахунок у національну валюту України проводиться за курсом Національного банку України). Оформлення платіжної картки відбувається протягом 8-ми робочих днів.

Тарифи вступають в дію: з 27.03.2019