Операції на міжбанківському ринку

АТ «БАНК АЛЬЯНС» є одним з лідерів міжбанківського ринку України.

Протягом 2017 року було укладено 6 595 угод (у 2016 році - 2 991 угод) щодо купівлі/продажу валюти на МВРУ та 11 419 (у 2016 році - 1 477) конверсійних операцій на міжнародних ринках з іноземною валютою. Загальний обсяг купленої валюти склав 787,9 млн. дол. США, 4,1 млрд. євро, 36,8 млрд. російських рублів, 610 млн. фунтів стерлінгів. Обсяг проданої валюти Банком склав 962,2 млн. дол. США, 4,1 млрд. євро, 36,9 млрд. російських рублів, 616 млн. фунтів стерлінгів. У результаті Банк отримав 85,3 млн. гривень торгового доходу.

АТ «БАНК АЛЬЯНС» на міжбанківському ринку активно здійснює ресурсні операції, а саме розміщення/залучення ресурсів з банками-контрагентами, операції СВОП та операції з купівлі у Національного банку України депозитних сертифікатів, валютно-обміні операції - купівля або продаж ВКВ, ОКВ та банківських металах за гривню; проведення розрахунків по валютно-обмінних операціях на умовах TOD, TOM та SPOT, конверсійні операції – купівля або продаж однієї іноземної валюти за іншу; можливість проведення операцій з EUR,USD,RUB,GBP; проведення розрахунків на умовах TOD, TOM та SPOT.

Протягом 2017 року Банком було укладено 2 648 операцій СВОП з банками-контрагентами та 70 операцій з купівлі депозитних сертифікатів у Національного банку України. Результатом операцій став дохід у сумі 6,0 млн. грн.

АТ «БАНК АЛЬЯНС» укладено більше 50 Генеральні угоди з банками-контрагентами України (найбільшими та найактивнішими учасниками МВРУ) та банками-нерезидентами за операціями на міжнародних валютних ринках.

Ресурсні операції на ринку:

  • залучення і розміщення кредитів та депозитів в гривні та у ВКВ;
  • проведення ресурсних операцій СВОП;
  • укладення Генеральних угод про порядок проведення міжбанківських операцій з банками-контрагентам.

Валютно-обмінні операції:

  • купівля або продаж ВКВ, ОКВ і банківських металів за гривню;
  • проведення розрахунків по валютно-обмінних операціях на умовах ТОД, ТОМ і СПОТ;
  • проведення операцій типу “ФОРВАРД” для хеджування ризиків зміни курсу.

Конверсійні операції:

  • купівля або продаж однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту;
  • можливість проведення операцій з EUR, USD, GBP, RUB;
  • проведення розрахунків на умовах ТОД, ТОМ і СПОТ.

За кредитними договорами Банк надає інформацію до бюро кредитних історій “Перше Всеукраїнське бюро кредитних історій”, відповідно до вимог нормативно-правових актів України щодо поширення та надання інформації.

З переліком актуальних банківських документів Ви можете ознайомитись за наступним посиланням: