Депозитарна діяльність

Депозитарна діяльність депозитарної установи АТ «БАНК АЛЬЯНС» здійснюється відповідно до Ліцензійних умов здійснення професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених Рішенням НКЦПФР від 21.05.2013 № 862 та чинного законодавства України, а також згідно чинного Статуту Банку та Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «БАНК АЛЬЯНС»

Види депозитарних послуг:

 • Відкриття рахунків в цінних паперах
 • Депозитарний облік цінних паперів
 • Обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів
 • Проведення операцій щодо формування та обслуговування власного портфелю цінних паперів Банку
 • Обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах
 • Надання депонентам додаткових послуг, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами, засвідчення довіреностей від фізичних осіб-депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства
 • Одержання доходу за цінними паперами, що обліковуються на рахунку Власника цінних паперів у депозитарній установі, з подальшим перерахуванням на рахунок власника
 • Інформаційні операції (видача виписок, довідок та іншої інформації відносно цінних паперів)
Привабливість для Клієнта АТ «БАНК АЛЬЯНС»
 • Оптимізація та індивідуальний підхід до визначення тарифів за надання послуг
 • Індивідуальний підхід до кожного клієнта, який дозволяє врахувати будь-які запити, побажання і виявити основні потреби
 • Підтвердження прав власності на цінні папери чітко та у короткий термін
 • Швидка поставка цінних паперів
 • Зручний спосіб застави цінних паперів при кредитуванні
 • Надійні технологічні та операційні вирішення
Ви можете звернутися за консультацією до фахівця

Начальник відділу депозитарної діяльності

Ольга Глобенко

+38 044 224 66 70

вн.тел. 611

ohlobenko@alliancebank.org.ua
або залиште телефон, і наш фахівець зв'яжеться з Вами для повної консультації

Більш детальну інформацію Ви можете отримати у корпоративного менеджера АТ «БАНК АЛЬЯНС»:

0 800 60 22 22 alliancebank@alliancebank.org.ua

Заповніть заявку

і ми Вам зателефонуємо

Депозитарна діяльність депозитарної установи здійснюється на підставі Ліцензії, виданої відповідно до Рішення НКЦПФР від 23.07.2019 № 387