Депозитарна діяльність

Ми ведемо депозитарну діяльність відповідно до Ліцензійних умов здійснення професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених Рішенням НКЦПФР від 21.05.2013 № 862 та чинного законодавства України, а також відповідно до чинного статуту і внутрішньому положенні про депозитарну діяльність «Банк Альянс».

ЯКІ ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ МИ ПРОПОНУЄМО:

 • Відкриття рахунків в цінних паперах;
 • Депозитарний облік цінних паперів;
 • Обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів;
 • Операції по формуванню та обслуговування власного портфеля цінних паперів банку;
 • Обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах;
 • Додаткові послуги: реалізація прав за цінними паперами та засвідчення довіреностей від фізичних осіб-депонентів депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства;
 • Отримання доходу за цінними паперами, які обліковуються на рахунку власника цінних паперів, з подальшим перерахуванням на його рахунок;
 • Інформаційні операції (видача виписок, довідок та іншої інформації щодо цінних паперів).
ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ВАС:
 • Оперативне підтвердження прав власності на цінні папери;
 • Швидка поставка цінних паперів;
 • Зручний спосіб застави цінних паперів при кредитуванні;
 • Надійні технологічні та операційні рішення.
Звертайтеся за консультацією до фахівця

Начальник відділу депозитарної діяльності

Ольга Глобенко

+38 044 224 66 70

вн.тел. 611

ohlobenko@alliancebank.org.ua
Або залиште телефон, і ми зв’яжемося з вами для повної консультації

Детальну інформацію уточнюйте у корпоративного менеджера «Банк Альянс»:

0 800 60 22 22 alliancebank@alliancebank.org.ua

Заповніть заявку

і ми вам зателефонуємо

Ми ведемо депозитарну діяльність на підставі Ліцензії, виданої відповідно до Рішення НКЦПФР від 23.07.2019 № 387

F1Guaranti