Deposit "Accumulation"

 • Get the maximum revenue
 • Choose a convenient deposit term from 1 month
 • Get interest at the end of the term, or on a monthly basis

Deposit terms

 • Minimum deposit - 5,000 UAH / 200 USD US / 200 eur
 • Interest payment at the end of the term / monthly
 • Without the possibility of early repayment of the deposit
 • Without recharge
 • Guarantee of deposit security due to the Bank's participation in the Deposit Guarantee Fund.
Interest rates Істотні характеристики вклад Ощадний

Deposit "Progressive"

 • Monthly interest rate increase
 • Placement for 6 months with a high interest rate
 • Get an additional interest income on a monthly basis
 • Save your own money

Deposit terms

 • The minimum contribution is 10 000 UAH
 • Monthly payment of interest
 • Without the possibility of early repayment of the deposit
 • No capability
 • Guarantee of deposit security through participation of the Bank in the Deposit Guarantee Fund
Interest rates Істотні характеристики вклад Прогресивний

Deposit "Accumulation +"

 • Replenishment is allowed during the entire term of the Deposit
 • Get the most revenue
 • Choose a convenient deposit term from 1 month
 • Get interest at the end of the term or on a monthly basis

Deposit terms

 • Minimum deposit - 5,000 UAH / 200 USD / 200 euros
 • Interest payment at the end of the term / monthly
 • Guarantee of deposit security thanks to the Bank's participation in the Deposit Guarantee Fund
Interest rates Істотні характеристики вклад Ощадний+

Deposit "Capital"

 • Accumulate funds, regularly replenishing your contribution
 • Choose a convenient deposit term for you from 2 to 12 months
 • Interest is credited to the deposit account

Deposit terms

 • Minimum deposit - 5,000 UAH / 200 USD US / 200 eur
 • Capitalization of interest
 • With the possibility of replenishment
 • Without early termination of deposit repayment
 • Guarantee of deposit security due to the Bank's participation in the Deposit Guarantee Fund.
Interest rates Істотні характеристики вклад Капітальний

Deposit "Free"

 • Freely dispose of your own funds
 • Take out a deposit at any time (except for the minimum deposit amount)
 • Interest is credited to the deposit account

Deposit terms

 • Minimum deposit - 5,000 UAH / 200 USD US / 200 eur
 • Capitalization of interest
 • With the possibility of replenishment
 • With the possibility of early withdrawal of part of the deposit (with the exception of the minimum deposit amount)
 • Withdrawal without limitation of part of the deposit (with the exception of the minimum amount of deposit) with preservation of accrued interest
Interest rates Істотні характеристики вклад Вільний

BONUS PROGRAM for deposits "CAPITAL", "SOCIAL" and "SOCIAL+"

Deposits to the interest rate on deposits "CAPITAL", "SOCIAL" and "SOCIAL+":

+ 0.25% to the interest rate at the deposit amount more:

250000

10000

10000

+ 0.5% to the interest rate for the deposit more:

1000000

30000

30000


MC World Elite PayPass bonus program for holders of major payment cards:

+0.5% 
annual
+0.25% 
annual
+0.25% 
annual

ЩО НЕОБХІДНО ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ВКЛАДНОГО (ДЕПОЗИТНОГО) РАХУНКУ

Обов’язковою умовою відкриття вкладного (депозитного) рахунку є відкриття поточного рахунку у Банку у валюті вкладу (для виплати відсотків та повернення Вкладу).

За наявності у клієнта вже відкритого поточного рахунку в Банку, виплата відсотків та повернення суми вкладу може здійснюватися на цей рахунок.

Вам потрібно лише:

 • відвідати наше найближче відділення;
 • підготувати необхідні документи (на сайті ви знайдете детальний перелік для відкриття різних рахунків за посиланням https://bankalliance.ua/sks)

За наявності відкритого поточного рахунку в Банку, Ви можете розмістити кошти онлайн за допомогою мобільного додатку.

інформація для порівняння вкладів в гривні
інформація для порівняння вкладів в дол.США
інформація для порівняння вкладів в ЄВРО
Істотні характеристики вклад АЛЬЯНС АНТИСТРЕС

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Поточними умовами Договору банківського вкладу/Заяви-Договору про надання банківської послуги (вкладні (депозитні) рахунки), що є індивідуальною частиною Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС» з урахуванням Умов розміщення коштів на вклад (депозит) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (Процентні ставки по вкладах (депозитах) для клієнтів роздрібного бізнесу АТ "БАНК АЛЬЯНС") для строкових вкладів (депозитів) не передбачена можливість дострокового розірвання.

Внесення банком будь-яких змін до договорів здійснюється лише за згодою клієнта (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законодавством України.

Для депозитів з можливістю автоматичного продовження строку розміщення коштів (Автопролонгацією вкладу):

 • автопролонгація вкладу здійснюється без присутності вкладника та без укладання будь-яких письмових договорів.
 • строк розміщення вкладу подовжується на той самий строк, що визначений у розділі «Строк розміщення вкладу» договору.
 • автопролонгація відбувається за процентною ставкою та на умовах, що діють у Банку за обраним вкладником видом вкладу на дату початку нового строку розміщення вкладу, відповідно до Умов розміщення коштів, що розміщені на Сайті Банку та в приміщеннях Банку.
 • автопролонгація вкладу може здійснюватися необмежену кількість разів, якщо інше не визначено умовами розміщення коштів.
 • вкладник може скористатись можливістю встановлення або відмови від автопролонгації вкладу безпосередньо при розміщенні вкладу під час розміщення коштів або протягом строку дії вкладу, але не пізніше ніж за день до дати повернення Вкладу.
 • у випадку встановлення автопролонгації вкладу та неотримання Банком від вкладника відмови від неї протягом встановленого договором строку, продовження строку розміщення вкладу здійснюється автоматично в дату повернення вкладу.
 • автоматичне подовження строку розміщення вкладу не здійснюється у випадку, якщо на дату закінчення строку розміщення вкладу, умовами розміщення коштів, що розміщені на Сайті Банку, не передбачений відповідний вид вкладу (Вкладник самостійно відслідковує на Сайті Банку інформацію щодо наявності/відсутності в Банку умов автоматичного подовження обраного ним Вкладу).
Заява про надання банківської послуги (приєднання до Публічного договору – вкладний рахунок “ВІЛЬНИЙ”)
Заява про надання банківської послуги (приєднання до Публічного договору – вкладний рахунок “ВІЛЬНИЙ”) довірена особа
Заява про надання банківської послуги (приєднання до Публічного договору – вкладні (депозитні) рахунки “ОЩАДНИЙ”/“КАПІТАЛЬНИЙ”/“АНТИСТРЕС”)
Заява про надання банківської послуги (приєднання до Публічного договору – вкладні (депозитні) рахунки “ОЩАДНИЙ”/“КАПІТАЛЬНИЙ”/“АНТИСТРЕС”) довірена особа
Заява про надання банківської послуги (приєднання до Публічного договору – вкладний рахунок “ПРОГРЕСИВНИЙ”)
Заява про надання банківської послуги (приєднання до Публічного договору – вкладний рахунок “ПРОГРЕСИВНИЙ”) довірена особа
Заява-Договір Ощадний/Капітальний/АльянсАнтистрес для СДО «Alliance-online»)
Заява-Договір Ощадний/Капітальний/АльянсАнтистрес для СДО «Alliance-online») довірена особа
Заява-Договір Прогресивний для СДО «Alliance-online»