Депозит «Ощадний»

 • Отримуйте максимальний дохід
 • Обирайте зручний Вам строк розміщення вкладу від 1 місяця
 • Отримуйте відсотки в кінці терміну дії, або щомісяця

Умови депозиту

 • Мінімальний внесок — 5 000 грн / 200 дол. США / 200 євро
 • Виплата відсотків в кінці терміну дії / щомісяця
 • Без можливості дострокового повернення вкладу
 • Без можливості поповнення
 • Гарантія безпеки вкладу завдяки участі Банку в Фонді гарантування вкладів.
Відсоткові ставки Істотні характеристики вклад Ощадний

Депозит «Прогресивний»

 • Щомісячне зростання процентної ставки
 • Розміщення на 6 місяців з великою процентною ставкою
 • Отримуйте додатковий відсотковий дохід щомісячно
 • Заощаджуйте власні кошти

Умови депозиту

 • Мінімальний внесок — 10 000 грн
 • Виплата відсотків щомісяця
 • Без можливості дострокового повернення вкладу
 • Без можливості поповнення
 • Гарантія безпеки вкладу завдяки участі Банку в Фонді гарантування вкладів
Відсоткові ставки Істотні характеристики вклад Прогресивний

Депозит «Ощадний +»

 • Поповнення дозволяється протягом всього терміну дії Вкладу
 • Отримуйте максимальний дохід
 • Обирайте зручний Вам строк розміщення вкладу від 1 місяця
 • Отримуйте відсотки в кінці терміну дії або щомісяця

Умови депозиту

 • Мінімальний внесок — 5 000 грн / 200 дол. США / 200 євро
 • Виплата відсотків в кінці терміну дії / щомісяця
 • Гарантія безпеки вкладу завдяки участі Банку в Фонді гарантування вкладів
Відсоткові ставки Істотні характеристики вклад Ощадний+

Депозит «Капітальний»

 • Накопичуйте кошти, регулярно поповнюючи Ваш вклад
 • Обирайте зручний для Вас строк розміщення вкладу від 2 до 12 місяців
 • Відсотки зараховуються на вкладний рахунок

Умови депозиту

 • Мінімальний внесок — 5 000 грн / 200 дол. США / 200 євро
 • Капіталізація процентів
 • З можливістю поповнення
 • Без можливості дострокового розірвання повернення вкладу
 • Гарантія безпеки вкладу завдяки участі Банку в Фонді гарантування вкладів.
Відсоткові ставки Істотні характеристики вклад Капітальний

Депозит «Вільний»

 • Вільно розпоряджайтесь власними коштами
 • Знімайте частину вкладу у будь-який час (за виключенням мінімальної суми вкладу)
 • Відсотки зараховуються на вкладний рахунок

Умови депозиту

 • Мінімальний внесок - 5 000 грн / 200 дол. США / 200 євро
 • Капіталізація процентів
 • З можливістю поповнення
 • З можливістю дострокового вилучення частини вкладу (за виключенням мінімальної суми вкладу)
 • Зняття без обмежень частини вкладу (за виключенням мінімальної суми вкладу) зі збереженням нарахованих відсотків
Відсоткові ставки Істотні характеристики вклад Вільний

Депозит «АЛЬЯНС АНТИСТРЕС»

 • Можливість отримати додатковий дохід за мінімальний строк розміщення коштів. Строк вкладу - 10 днів
 • При автоматичному продовженні строку, відсоткова ставка збільшується
 • Отримуйте відсотки на поточний чи картковий рахунок в день кожного автоматичного продовження строку вкладу

Умови депозиту

 • Мінімальний внесок — 5 000 грн / 200 дол. США / 200 євро
 • Виплата відсотків в кінці терміну дії
 • Без можливості дострокового повернення вкладу
 • Без можливості поповнення
 • Гарантія безпеки вкладу завдяки участі Банку в Фонді гарантування вкладів.
Відсоткові ставки Істотні характеристики вклад АЛЬЯНС АНТИСТРЕС

БОНУСНА ПРОГРАМА за депозитами «КАПІТАЛЬНИЙ», «ОЩАДНИЙ» та «ОЩАДНИЙ+»

Надбавки до відсоткової ставки за депозитами «КАПІТАЛЬНИЙ», «ОЩАДНИЙ» та «ОЩАДНИЙ+»:

+ 0.25% річних до відсоткової ставки при сумі вкладу більше:

250000

10000

10000

+ 0.5% річних до відсоткової ставки при сумі вкладу більше:

1000000

30000

30000

+ 0.75% річних до відсоткової ставки при сумі вкладу більше:

1500000

50000

50000


Бонусна програма для власників основних платіжних карток MC World Elite PayPass:

+0.5% 
річних
+0.25% 
річних
+0.25% 
річних

ЩО НЕОБХІДНО ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ВКЛАДНОГО (ДЕПОЗИТНОГО) РАХУНКУ

Обов’язковою умовою відкриття вкладного (депозитного) рахунку є відкриття поточного рахунку у Банку у валюті вкладу (для виплати відсотків та повернення Вкладу).

За наявності у клієнта вже відкритого поточного рахунку в Банку, виплата відсотків та повернення суми вкладу може здійснюватися на цей рахунок.

Вам потрібно лише:

 • відвідати наше найближче відділення;
 • підготувати необхідні документи (на сайті ви знайдете детальний перелік для відкриття різних рахунків за посиланням https://bankalliance.ua/sks)

За наявності відкритого поточного рахунку в Банку, Ви можете розмістити кошти онлайн за допомогою мобільного додатку.

інформація для порівняння вкладів в гривні
інформація для порівняння вкладів в дол.США
інформація для порівняння вкладів в ЄВРО

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Поточними умовами Договору банківського вкладу/Заяви-Договору про надання банківської послуги (вкладні (депозитні) рахунки), що є індивідуальною частиною Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС» з урахуванням Умов розміщення коштів на вклад (депозит) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (Процентні ставки по вкладах (депозитах) для клієнтів роздрібного бізнесу АТ "БАНК АЛЬЯНС") для строкових вкладів (депозитів) не передбачена можливість дострокового розірвання.

Внесення банком будь-яких змін до договорів здійснюється лише за згодою клієнта (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законодавством України.

Для строкових вкладів (депозитів), відкритих та/або автоматично пролонгованих (автоматичне продовження строку вкладу) з 15 жовтня 2020 року, які передбачають можливість поповнення, встановлюється максимальна сума поповнення вкладу (депозиту) за період, а саме: загальна сума додаткових внесків (поповнення вкладу (депозиту) без врахування капіталізації відсотків) за поточний календарний місяць не може перевищувати початкову суму вкладу (депозиту), зазначену при оформленні договору.

Для депозитів з можливістю автоматичного продовження строку розміщення коштів (Автопролонгацією вкладу):

 • автопролонгація вкладу здійснюється без присутності вкладника та без укладання будь-яких письмових договорів.
 • строк розміщення вкладу подовжується на той самий строк, що визначений у розділі «Строк розміщення вкладу» договору.
 • автопролонгація відбувається за процентною ставкою та на умовах, що діють у Банку за обраним вкладником видом вкладу на дату початку нового строку розміщення вкладу, відповідно до Умов розміщення коштів, що розміщені на Сайті Банку та в приміщеннях Банку.
 • автопролонгація вкладу може здійснюватися необмежену кількість разів, якщо інше не визначено умовами розміщення коштів.
 • вкладник може скористатись можливістю встановлення або відмови від автопролонгації вкладу безпосередньо при розміщенні вкладу під час розміщення коштів або протягом строку дії вкладу, але не пізніше ніж за день до дати повернення Вкладу.
 • у випадку встановлення автопролонгації вкладу та неотримання Банком від вкладника відмови від неї протягом встановленого договором строку, продовження строку розміщення вкладу здійснюється автоматично в дату повернення вкладу.
 • автоматичне подовження строку розміщення вкладу не здійснюється у випадку, якщо на дату закінчення строку розміщення вкладу, умовами розміщення коштів, що розміщені на Сайті Банку, не передбачений відповідний вид вкладу (Вкладник самостійно відслідковує на Сайті Банку інформацію щодо наявності/відсутності в Банку умов автоматичного подовження обраного ним Вкладу).
Заява про надання банківської послуги (приєднання до Публічного договору – вкладний рахунок “ВІЛЬНИЙ”)
Заява про надання банківської послуги (приєднання до Публічного договору – вкладний рахунок “ВІЛЬНИЙ”) довірена особа
Заява про надання банківської послуги (приєднання до Публічного договору – вкладні (депозитні) рахунки “ОЩАДНИЙ”/“КАПІТАЛЬНИЙ”/“АНТИСТРЕС”)
Заява про надання банківської послуги (приєднання до Публічного договору – вкладні (депозитні) рахунки “ОЩАДНИЙ”/“КАПІТАЛЬНИЙ”/“АНТИСТРЕС”) довірена особа
Заява про надання банківської послуги (приєднання до Публічного договору – вкладний рахунок “ПРОГРЕСИВНИЙ”)
Заява про надання банківської послуги (приєднання до Публічного договору – вкладний рахунок “ПРОГРЕСИВНИЙ”) довірена особа
Заява-Договір Ощадний/Капітальний/АльянсАнтистрес для СДО «Alliance-online»)
Заява-Договір Ощадний/Капітальний/АльянсАнтистрес для СДО «Alliance-online») довірена особа
Заява-Договір Прогресивний для СДО «Alliance-online»