ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО АТ «БАНК АЛЬЯНС» (для відкриття поточного рахунку)

1. ФІЗИЧНА ОСОБА – оформлення платіжної картки на своє ім‘я

ДокументиОсобливості оформлення
1Паспорт або інший документ, що посвідчує особу* та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або без пред‟явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, якщо в паспорті цієї особи: контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків; територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово “відмова”)Засвідчується підписом уповноваженого працівника Банку та підписом власника документу, проставляється дата отримання документа.
2Заява про відкриття рахунку та видачу платіжної карткиЗаяву підписує фізична особа. Шаблон Заяви надається Банком.
3Анкета-опитувальник клієнтаЗасвідчується підписом клієнта. Шаблон Анкети-опитувальника надається Банком.
4Якщо Клієнт є публічною особою, особою близькою або пов’язаною з публічним діячемподаються документи, що підтверджують джерела походження активів, прав на такі активи тощо. Такими документами можуть бути:
 • копія декларації про майновий стан і доходи (податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України);
 • копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру / декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції - копія податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності); (далі – Декларації)
 • інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів та активів фізичної особи

* Паспорт або інший документ, що посвідчує особу, що надасть Банку можливість встановити: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності); дату народження; серію і номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дату видачі та орган, який його видав; відомості про місце проживання, місце перебування або місце тимчасового перебування.

Примітка: даний перелік не є вичерпним та може доповнюватися після розгляду Банком наданого пакету документів.

2. ФІЗИЧНА ОСОБА законний представник (батьки, усиновлювачі або опікуни) - оформлення платіжної картки на ім’я малолітньої особи (до 14-ти років)

ДокументиОсобливості оформлення
1Паспорт або інший документ, що посвідчує особу* та реєстраційний номер облікової картки платника податків малолітньої особи та законного представника (або без пред‟явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, якщо в паспорті цієї особи: контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків; територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово “відмова”)Засвідчується підписом уповноваженого працівника Банку та підписом власника документу, проставляється дата отримання документа.
2Свідоцтво про народження малолітньої особи або іншого документа, що посвідчує малолітню особу.Засвідчується підписом уповноваженого працівника Банку та підписом законного представника, проставляється дата отримання документа.
3Документ, що підтверджує статус законного представника малолітньої особи (відповідне посвідчення, рішення суду тощо)Засвідчується підписом уповноваженого працівника Банку та підписом власника документу, проставляється дата отримання документа.
4Заява про відкриття рахунку та видачу платіжної карткиЗаяву підписує законий представник. Шаблон Заяви надається Банком.
5Анкета-опитувальник клієнта (законного представника)Засвідчується підписом клієнта. Шаблон Анкети-опитувальника надається Банком.
6Якщо Клієнт або його представник є публічною особою, особою близькою або пов’язаною з публічним діячем

подаються документи, що підтверджують джерела походження активів, прав на такі активи тощо.

Такими документами можуть бути:

 • копія декларації про майновий стан і доходи (податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України);
 • копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру / декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції - копія податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності) (далі – Декларації);
 • інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів та активів фізичної особи

* Паспорт або інший документ, що посвідчує особу, що надасть Банку можливість встановити: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності); дату народження; серію і номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дату видачі та орган, який його видав; відомості про місце проживання, місце перебування або місце тимчасового перебування.

Примітка: даний перелік не є вичерпним та може доповнюватися після розгляду Банком наданого пакету документів.

3. ФІЗИЧНА ОСОБА – неповнолітня особа (від 14-ти до 18-ти років)

ДокументиОсобливості оформлення
1Паспорт або інший документ, що посвідчує особу* та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або без пред‟явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, якщо в паспорті цієї особи: контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків; територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово “відмова”)Засвідчується підписом уповноваженого працівника Банку та підписом власника документу, проставляється дата отримання документа.
2Довідку із зразком свого підпису, видану навчальним закладом, де вона навчається, або Картку із зразком підпису, засвідчену нотаріально
3Документ або копію документа, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, який надає змогу Банку з’ясувати місце проживання або місце перебування неповнолітньої особи
4Заява про відкриття рахунку та видачу платіжної карткиЗаяву підписує законий представник. Шаблон Заяви надається Банком.
5Анкета-опитувальник клієнта (законного представника)Засвідчується підписом клієнта. Шаблон Анкети-опитувальника надається Банком.
6Якщо Клієнт є публічною особою, особою близькою або пов’язаною з публічним діячемподаються документи, що підтверджують джерела походження активів, прав на такі активи тощо.Такими документами можуть бути:
 • копія декларації про майновий стан і доходи (податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України);
 • копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру / декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції - копія податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності); (далі – Декларації)
 • інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів та активів фізичної особи
ДОДАТКОВО надати наступні документи:
(з метою підтвердження отримання неповнолітньою особою повної цивільної дієздатності):
1Рішення органу опіки та піклування щодо надання повної цивільної дієздатності;<br> або рішення суду щодо надання повної цивільної дієздатності;<br> або свідоцтво про реєстрацію суб‟єкта підприємницької діяльності.Засвідчується підписом уповноваженого працівника Банку та підписом власника документу, проставляється дата отримання документа.
2Оригінал документа щодо надання згоди органа опіки та піклування на розпорядження коштами
3Оригінал документа щодо згоди батьків (усиновлювачів) (обох одночасно або кожного з них окремо) або піклувальника на розпорядження коштамиШаблон Згоди надається Банком.

* Паспорт або інший документ, що посвідчує особу, що надасть Банку можливість встановити: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності); дату народження; серію і номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дату видачі та орган, який його видав; відомості про місце проживання, місце перебування або місце тимчасового перебування.

Примітка: даний перелік не є вичерпним та може доповнюватися після розгляду Банком наданого пакету документів.

4. ОСОБЛИВОСТІ щодо пакету документів для відкриття поточного рахунку та оформлення платіжної картки Фізичній особі – нерезиденту

(додатково до основного переліку документів відповідно до призначеня рахунку)
 • документом, який може замінювати паспорт, є тимчасове посвідчення, яке видається паспортною службою України;
 • документ, що підтверджує джерело походження готівкових коштів (якщо при відкритті рахунку будуть вноситися готівкові кошти);
 • копія легалізованого* дозволу центрального банку іноземної країни на відкриття рахунку, засвідчена нотаріально, якщо це передбачено іноземними договорами України **

* Легалізація - надання юридичної сили документам, які були видані на території іноземної держави. Ці документи мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, перекладені на українську мову та легалізовані в консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути також засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС України.

Не потрібна легалізація документів, які були видані в Республіці Албанія, Народно-Демократичній Республіці Алжир, Республіці Болгарія, Соціалістичній Республіці В'єтнам, Корейській Народно-Демократичній Республіці, Республіці Куба, Монголії, Республіці Польща, Румунії, Словацькій Республіці, Угорській Республіці; країнах, що утворилися на території колишньої СФРЮ; Чеській Республіці, Латвійській Республіці, Литовській Республіці, Естонській Республіці, Російській Федерації, Республіці Вірменія, Республіці Білорусь, Республіці Грузія, Республіці Молдова, Республіці Казахстан, Республіці Киргизстан, Республіці Таджикистан, Туркменістані, Республіці Узбекистан, Республіці Азербайджан.

** Фізичні особи-резиденти Росії, Білорусі, Молдови, Узбекистану і Казахстану, яким відкриваються рахунки в уповноважених банках України, зобов'язані мати дозвіл (ліцензію) відповідно центральних банків цих країн.

Фізичним особам-резидентам Росії. Білорусі і Казахстану, які знаходяться в Україні тимчасово (з метою навчання, роботи, лікування), дозвіл (ліцензія) центрального банку на відкриття рахунків в Україні непотрібно.

Дозволи центральних банків країн далекого зарубіжжя (Франція, Англія, США, Австралія, Німеччина і т.п.) при відкритті їх громадянами рахунків в банках України не потрібні.

Примітка: даний перелік не є вичерпним та може доповнюватися після розгляду Банком наданого пакету документів.

5. Ідентифікація за паспортом громадянина України, що виготовлений у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (далі - ID-картка).

Опис ID-картки:
 • Документ із тильної сторони містить назву, фотографію, прізвище україніською і латинську транслітерацію, ім'я українською і транслітерацією, по батькові, стать, громадянство, дата народження, запис № (Унікальний номер запису у реєстрі, УНЗР), дійсний до (+10Y від дати видачі), документ № (номер паспорта, 9 цифр), підпис.
 • Зворотня сторона містить: дату видачі, орган що видав (перші 2 цифри код області, відповідно до Державний класифікатор ДК 014-97, 2 наступні код підрозділу), РНОКПП (ідентифікаційний номер, 10 цифр), місце народження, лазерну копію фотографії із роком народження, зону MRZ (3 рядки по 30 символів), яка містить (тип документа (ID), код країни, номер документа, номер запису у реєстрі, дату народження, стать, дійсний до, національність, прізвище, ім‟я).

Також при видачі паспорта дають Витяг із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який також пред‟являється в Банк разом із ID-карткою (до моменту наявності в Банку RFID рідерів для читання інформації із чіпу)

З метою належного обслуговування клієнтів, зокрема, відкриття рахунків фізичним особам, які мають паспорт громадянина України у формі ID-картки, в електронному повідомленні Національного банку України від 27.01.2017 № 57-0007/6677 зазначені роз‟яснення стосуються питань щодо: відкриття банками України рахунків фізичним особам на підставі пред‟явлених ID-карток; вимог до пристроїв, за допомогою яких здійснюється зчитування інформації з безконтактного електронного носія, імплантованого в ID-картку; технічного опису роботи з ID-карткою із наданням Технічної специфікації на безконтактний електронний носій інформації паспорта громадянина України; отримання тестового зразка паспорту громадянина України у формі ID-картки для тестування банком програмного забезпечення.