Тарифи АТ "БАНК АЛЬЯНС"
на відкриття та обслуговування поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів (корпоративні платіжні картки MasterCard) для юридичних осіб

Тарифний пакет "БІЗНЕС"
№ п/пНазва послугиРозмір тарифу, без ПДВПорядок та строки сплати***
MC Business Debit
Валюта рахунку: UAH, USD, EUR
Строк дії основної картки:3 роки
1Відкриття та обслуговування поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів (далі - Рахунок):
1.1Відкриття та обслуговування Рахункуне тарифікується
1.2Розмір незнижуваного залишку на Рахункуне передбачено
1.3Плата за ведення Рахунку, операції за яким не здійснювались протягом одного календарного року*в розмірі залишку на рахунку, але не більше 250,00 грнЩорічно, протягом січня року, наступного за звітним
2Оформлення/переоформлення Корпоративної платіжної картки (далі - Картка):
2.1Оформлення Картки**не тарифікуєтьсяРазово, в день отримання Картки.
Сплачується клієнтом за кожну Картку, через касу Банку або списується Банком з Рахунку (в рамках договірного списання).
2.2Переоформлення Картки (після закінчення строку дії попередньої основної Картки)не тарифікується
2.3Переоформлення Картки (в замін загубленої/ пошкодженої, вилученої банкоматом, тощо)100 грн.
2.4Терміновий випуск Картки з видачею в Головному офісі АТ "БАНК АЛЬЯНС" протягом 8 робочих годин200 грн.
2.5Переоформлення Картки за ініціативою АТ "БАНК АЛЬЯНС"не тарифікується
3Зарахування коштів на Рахунок:
3.1Готівкою, через касу АТ "БАНК АЛЬЯНС"не тарифікується
3.2Безготівкове зарахування коштів (зовнішні та внутрішні надходження)не тарифікується
4Видача готівкових грошових коштів на території України (за рахунок власних коштів):
4.1В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" без використання Картки1,20%Від суми платежу. Плата утримується в момент проведення операції
4.2В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" за допомогою Картки1,00%
4.3Через мережу банкоматів-партнерів "ЄВРОНЕТ"1,00%
4.4Через установи та банкомати інших банків в Україні1,00% + 5,00 UAH
5Видача готівкових грошових коштів за межами України:
5.1В банківських установах та/або банкоматах за межами України1,50% + 90,00 UAHВід суми платежу. Плата утримується в момент проведення операції
6Проведення розрахунків по Рахунку:
6.1Проведення розрахунків за оплату товарів/послуг з використанням Карткине тарифікується
6.2Переказ коштів на власні рахунки в межах АТ "БАНК АЛЬЯНС"не тарифікується
7Надання виписок по Рахунку:
7.1Надання щомісячної виписки (особисто, у приміщенні установи Банку, або на e-mail)не тарифікується
7.2Надання довідки про існування Рахунку та коштів на ньому, інших інформаційних довідок з розрахунково-кассового обслуговування (особисто у приміщенні установи Банку)100 грн.За кожну довідку. Плата утримується в день проведення операції. Документ надається за письмовим запитом Клієнта.
7.3Надання дублікатів виписок з рахунку, дублікатів касових, розрахункових та ін.документів75 грн.За кожний документ. Плата утримується в день проведення операції. Документ надається за письмовим запитом Клієнта.
8Інші послуги:
8.1Послуга M-bankingне тарифікується
8.2Зміна ПІНу за допомогою SMS-запиту5 грн.За кожну операцію. Плата утримується в день проведення операції
8.3Постановка картки в електронний стоп-список процесингового центруне тарифікується
8.4Постановка картки в міжнародний стоп-лист МПСЗгідно рахунків міжнародної платіжної системиПлата утримується по факту отримання рахунку від платіжної системи.
8.5Запит про здійснення проведеного платежу з Рахунку, з використанням, або без використання картки (за письмовим запитом клієнта)100 грн.За кожну операцію.
Застосовується у разі, якщо внаслідок перевірки Банком буде доведено правомірність списання коштів за здійснену операцію та прийняте рішення не сплачувати клієнту кошти по здійсненій розрахунковій операції
8.6Проведення розрахунків по картковим рахункам не у валюті рахунку (конвертація)1%Від суми операції. Плата утримується в день проведення операції
8.7Нарахування процентів за несанкціонованим овердрафтом по Рахунку48%Відсотків річних. Щоденно.
8.8Нарахування відсотків на середньоденний залишок коштів на Рахункуне передбачено

Примітки до тарифів:

* Неактивним є рахунок, на якому протягом 1 року відсутнє зарахування та списання коштів (крім зарахувань відсотків нарахованих на залишок та списання комісії за обслуговування рахунку).

** Оформлення платіжної картки відбувається протягом 8-ми робочих днів.

*** Тарифи стягуються у національній валюті України (перерахунок у національну валюту України проводиться за курсом Національного банку України)

Тарифи вступають в дію: з 16.11.2018