ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ ПРОВЕДЕННЯ 23 СЕРПНЯ 2022 року РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ "БАНК АЛЬЯНС" (ДАТА РОЗМІЩЕННЯ 21.07.2022)

21 Липня 2022

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС» (місцезнаходження: місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50) повідомляє про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) - 23 серпня 2022 року.

Річні Загальні збори акціонерів відбуватимуться дистанційно, у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду,затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196, зі змінами.

Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) буде розміщено у вільному для акціонерів доступі 12.08.2022 р.