БАНК АЛЬЯНС ЗАВЕРШИВ ПРОЦЕДУРУ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВКЛЮЧЕННЯ СУБОРДИНОВАНОГО БОРГУ ДО КАПІТАЛУ БАНКУ

11 Травня 2021

В рамках реалізації Стратегії розвитку Банку на 2021-2023 роки, з метою збереження високих темпів кредитування та розвитку Банку в цілому, Банком залучено кошти в обсязі 2 млн. доларів США на умовах субординованого боргу та, відповідно, отримано дозвіл Національного банку України на включення зазначених коштів до капіталу Банку. Кошти залучені строком на 5 років. 

Залучення довгострокових коштів на умовах субординованого боргу є черговим свідченням високого рівня довіри до Банку з боку інвесторів та інших стейкхолдерів, та розширить можливості Банку щодо подальшого забезпечення високих темпів кредитування реального сектору економіки держави відповідно до потреб ринку.  

Інформаційно: 

Регулятивний капітал Банку станом на 01.05.2021 року зріс до 647 млн. грн., норматив адекватності капіталу Н2 склав 17.7% (при нормативному значенні в 10.0%). 

Чисті активи Банку станом на 01.05.2021 року* склали 9.0 млрд. грн. (+1.6 млрд. грн. з початку року), прибуток Банку за січень-квітень 2021 року* сягнув 80 млн. грн. (проти 84 млн. грн. за результатами 2020 року).