Депозит «Сберегательный»

 • Получайте максимальный доход
 • Выбирайте удобный Вам срок размещения вклада от 1 месяца
 • Получайте проценты в конце срока действия, или ежемесячно

Условия депозита

 • Минимальный взнос - 5000 грн. / 200 долл. США / 200 евро
 • Выплата процентов в конце срока действия / ежемесячно
 • Без возможности досрочного возврата вклада
 • Без возможности пополнения
 • Гарантия безопасности вклада благодаря участию Банка в Фонде гарантирования вкладов
Процентные ставки Істотні характеристики вклад Ощадний

Депозит «Прогрессивный»

 • Ежемесячный рост процентной ставки
 • Размещение на 6 месяцев с большой процентной ставкой
 • Получайте дополнительный процентный доход ежемесячно
 • Экономьте собственные средства

Условия депозита

 • Минимальный взнос - 10 000 грн
 • Выплата процентов ежемесячно
 • Без возможности досрочного возврата вклада
 • Без возможности пополнения
 • Гарантия безопасности вклада благодаря участию Банка в Фонде гарантирования вкладов
Процентные ставки Істотні характеристики вклад Прогресивний

Депозит «Сберегательный +»

 • Пополнение разрешается в течение всего срока действия вклада
 • Получайте максимальный доход
 • Выбирайте удобный Вам срок размещения вклада от 1 месяца
 • Получайте проценты в конце срока действия или ежемесячно

Условия депозита

 • Минимальный взнос - 5000 грн / 200 долл. США / 200 евро
 • Выплата процентов в конце срока действия / ежемесячно
 • Гарантия безопасности вклада благодаря участию Банка в Фонде гарантирования вкладов
Процентные ставки Істотні характеристики вклад Ощадний+

Депозит «Капитальный»

 • Накапливайте средства, регулярно пополняя Ваш вклад
 • Выбирайте удобный для Вас срок размещения вклада от 2 до 12 месяцев
 • Проценты зачисляются на депозитный счет

Условия депозита

 • Минимальный взнос - 5000 грн / 200 долл. США / 200 евро
 • Капитализация процентов
 • С возможностью пополнения
 • Без возможности досрочного расторжения возврата вклада
 • Гарантия безопасности вклада благодаря участию Банка в Фонде гарантирования вкладов
Процентные ставки Істотні характеристики вклад Капітальний

Депозит «Свободный»

 • Свободно распоряжайтесь собственными средствами
 • Снимайте часть вклада в любое время (за исключением минимальной суммы вклада)
 • Проценты зачисляются на депозитный счет

Условия депозита

 • Минимальный взнос - 5000 грн./ 200 долл. США / 200 евро
 • Капитализация процентов
 • С возможностью пополнения
 • С возможностью досрочного изъятия части вклада (за исключением минимальной суммы вклада)
 • Снятие без ограничений части вклада (за исключением минимальной суммы вклада) с сохранением начисленных процентов
Процентные ставки Істотні характеристики вклад Вільний

Бонусная программа по депозитам «КАПИТАЛЬНЫЙ», «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ» и «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ+»

Надбавки к процентной ставке по депозитам «КАПИТАЛЬНЫЙ», «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ» и «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ+»:

+ 0.25% годовых к процентной ставке при сумме вклада больше:

250000

10000

10000

+ 0.5% годовых к процентной ставке при сумме вклада больше:

1000000

30000

30000


Бонусная программа для владельцев основных платежных карточек MC World Elite PayPass:

+0.5% 
годовых
+0.25% 
годовых
+0.25% 
годовых

ЩО НЕОБХІДНО ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ВКЛАДНОГО (ДЕПОЗИТНОГО) РАХУНКУ

Обов’язковою умовою відкриття вкладного (депозитного) рахунку є відкриття поточного рахунку у Банку у валюті вкладу (для виплати відсотків та повернення Вкладу).

За наявності у клієнта вже відкритого поточного рахунку в Банку, виплата відсотків та повернення суми вкладу може здійснюватися на цей рахунок.

Вам потрібно лише:

 • відвідати наше найближче відділення;
 • підготувати необхідні документи (на сайті ви знайдете детальний перелік для відкриття різних рахунків за посиланням https://bankalliance.ua/sks)

За наявності відкритого поточного рахунку в Банку, Ви можете розмістити кошти онлайн за допомогою мобільного додатку.

інформація для порівняння вкладів в гривні
інформація для порівняння вкладів в дол.США
інформація для порівняння вкладів в ЄВРО
Істотні характеристики вклад АЛЬЯНС АНТИСТРЕС

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Поточними умовами Договору банківського вкладу/Заяви-Договору про надання банківської послуги (вкладні (депозитні) рахунки), що є індивідуальною частиною Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС» з урахуванням Умов розміщення коштів на вклад (депозит) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (Процентні ставки по вкладах (депозитах) для клієнтів роздрібного бізнесу АТ "БАНК АЛЬЯНС") для строкових вкладів (депозитів) не передбачена можливість дострокового розірвання.

Внесення банком будь-яких змін до договорів здійснюється лише за згодою клієнта (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законодавством України.

Для депозитів з можливістю автоматичного продовження строку розміщення коштів (Автопролонгацією вкладу):

 • автопролонгація вкладу здійснюється без присутності вкладника та без укладання будь-яких письмових договорів.
 • строк розміщення вкладу подовжується на той самий строк, що визначений у розділі «Строк розміщення вкладу» договору.
 • автопролонгація відбувається за процентною ставкою та на умовах, що діють у Банку за обраним вкладником видом вкладу на дату початку нового строку розміщення вкладу, відповідно до Умов розміщення коштів, що розміщені на Сайті Банку та в приміщеннях Банку.
 • автопролонгація вкладу може здійснюватися необмежену кількість разів, якщо інше не визначено умовами розміщення коштів.
 • вкладник може скористатись можливістю встановлення або відмови від автопролонгації вкладу безпосередньо при розміщенні вкладу під час розміщення коштів або протягом строку дії вкладу, але не пізніше ніж за день до дати повернення Вкладу.
 • у випадку встановлення автопролонгації вкладу та неотримання Банком від вкладника відмови від неї протягом встановленого договором строку, продовження строку розміщення вкладу здійснюється автоматично в дату повернення вкладу.
 • автоматичне подовження строку розміщення вкладу не здійснюється у випадку, якщо на дату закінчення строку розміщення вкладу, умовами розміщення коштів, що розміщені на Сайті Банку, не передбачений відповідний вид вкладу (Вкладник самостійно відслідковує на Сайті Банку інформацію щодо наявності/відсутності в Банку умов автоматичного подовження обраного ним Вкладу).
Заява про надання банківської послуги (приєднання до Публічного договору – вкладний рахунок “ВІЛЬНИЙ”)
Заява про надання банківської послуги (приєднання до Публічного договору – вкладний рахунок “ВІЛЬНИЙ”) довірена особа
Заява про надання банківської послуги (приєднання до Публічного договору – вкладні (депозитні) рахунки “ОЩАДНИЙ”/“КАПІТАЛЬНИЙ”/“АНТИСТРЕС”)
Заява про надання банківської послуги (приєднання до Публічного договору – вкладні (депозитні) рахунки “ОЩАДНИЙ”/“КАПІТАЛЬНИЙ”/“АНТИСТРЕС”) довірена особа
Заява про надання банківської послуги (приєднання до Публічного договору – вкладний рахунок “ПРОГРЕСИВНИЙ”)
Заява про надання банківської послуги (приєднання до Публічного договору – вкладний рахунок “ПРОГРЕСИВНИЙ”) довірена особа
Заява-Договір Ощадний/Капітальний/АльянсАнтистрес для СДО «Alliance-online»)
Заява-Договір Ощадний/Капітальний/АльянсАнтистрес для СДО «Alliance-online») довірена особа
Заява-Договір Прогресивний для СДО «Alliance-online»