В пакете «Elite» держатели карточки World Elite Masterсard получают исключительное обслуживание: высокий уровень заботы, безопасности и конфиденциальности, особые финансовые и нефинансовые услуги, лучшие преимущества для Ваших путешествий.

  • Персональный VIP-менеджер
  • Бизнес залы Mastercard и LoungeKey
  • Обслуживание без очередей
  • Кредитный лимит до 300 000 гривен
  • Полис медицинского страхования на сумму 30 000 долларов / евро, что действует за пределами Украины
Посещение Премьер VIP-терминала в аэропорту Борисполь и Бизнес-терминала «B» Международного аэропорта «Киев» (Жуляны)

Более подробную информацию Вы можете получить у ВИП менеджера АО "БАНК АЛЬЯНС"

0 800 60 22 22

Заполните заявку

и мы Вам перезвоним

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

  • Процентна ставка під час пільгового періоду – 0,0001% (термін пільгового періоду – до 62-х календарних днів)
  • Процентна ставка 36% річних (фіксована)

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою та невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

Процентна ставка, що нараховується на прострочену заборгованість48 % річних (на суму заборгованості за кредитом)

Клієнт може відмовитись від банківської послуги в порядку та на умовах, визначених договором та чинним законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом України «Про споживче кредитування».

Банк не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг, які не пов’язані з видачею кредиту та супроводженням кредитної заборгованості.

Внесення банком будь-яких змін до договорів здійснюється лише за згодою клієнта (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законодавством України.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Більш детальна інформація знаходиться в типовому кредитному договорі типовому кредитному договорі на сайті Банку