Обмеження при здійсненні переказів в іноземній валюті фізичними особами за межі України та в межах України

1. Відправка фізичними особами переказів іноземної валюти за межі України
РезидентністьМаксимальна сума переказуДокументи та умови для здійснення/виплати переказуВідкриття рахунку
РезидентНЕ більше ніж еквівалент 15 000 грн. в один операційний деньБез підтвердних документівНе обов'язково
Більше ніж еквівалент 15 000 грн. в один операційний деньНа підставі підтвердних документів* - документи, що підтверджують наявність підстав для здійснення переказу за межі України.Обов'язково
У разі виїзду за кордон на постійне місце проживання громадяни можуть здійснювати перекази за межі України на підставі паспорту громадянина України для виїзду за кордон (для осіб без громадянства - документ, що посвідчує особу) з відміткою про виїзд на постійне місце проживання із зазначенням країни виїзду.
НерезидентНЕ більше ніж еквівалент 15 000 грн. в один операційний деньНа підставі підтвердних документів** - документи, що підтверджують джерела походження коштівНе обов'язково
Більше ніж еквівалент 15 000 грн. в один операційний деньНа підставі підтвердних документів** - документи, що підтверджують джерела походження коштівОбов'язково

* Підтвердними документами для фізичних осіб - резидентів є договори (контракти), рахунки-фактури, листи-розрахунки чи листи-повідомлення юридичних осіб-нерезидентів, повноважних органів іноземних країн, листи адвокатів чи нотаріусів іноземних країн, позовні заяви, запрошення (виклики), документи про родинні стосунки та інші підтвердні документи, що використовуються в міжнародній практиці. Підтвердні документи (крім документів про родинні стосунки) повинні містити такі реквізити: повну назву і місцезнаходження отримувача, назву банку та реквізити рахунку, на який здійснюється переказ, назву валюти, суму до сплати, призначення платежу. Не допускається подання підтвердних документів, роздрукованих з мережі Інтернет (Допускається подання підтвердних документів, роздрукованих з мережі Інтернет лише у випадках здійснення переказів за межі України за операціями, зазначеними в підпунктах "а" - "е", "ж", "и", "к" пункту 3.1 Положення).

** Підтвердними документами для фізичних осіб - нерезидентів є: митна декларація на ввезення готівкової іноземної валюти в Україну; документ банку про видачу готівкової іноземної валюти з власного поточного рахунку або вкладного (депозитного) рахунку; документ банку про видачу готівкової іноземної валюти за чеком; документ банку про видачу готівкової іноземної валюти за переказом із-за кордону, що надійшов без зарахування на поточний рахунок; документ банку про одержання готівки із застосуванням платіжних карток, емітованих в Україні і за кордоном; довідка суб`єкта господарювання про одержання фізичною особою-нерезидентом іноземної валюти як заробітної плати, матеріальної допомоги, премії, призу, авторської винагороди; документ про одержання успадкованих коштів в іноземної валюти.

2. Відправка фізичними особами переказів іноземної валюти на користь фізичних осіб в межах України.
РезидентністьМаксимальна сума переказуДокументи та умови для здійснення/виплати переказуВідкриття рахунку
РезидентБез обмежень

Без підтвердних документів. Здійснюється виключно на користь резидента.

Відправлення фізичною особою-резидентом переказу в іноземній валюті в межах України без відкриття поточного рахунку для виплати його готівкою без зарахування на поточний рахунок заборонено.

  Кошти, що перераховані:

 • на рахунок родича*** або власний рахунок - зараховуються отримувачу у валюті переказу;
 • на рахунок іншої фізичної особи – зараховуються отримувачу у гривні (після продажу на МВРУ).
Обов'язково
НерезидентБез обмежень

На підставі підтвердних документів** - документи, що підтверджують джерела походження коштів.

Відправлення фізичною особою- нерезидентом переказу в іноземній валюті в межах України без відкриття поточного рахунку для виплати його готівкою без зарахування на поточний рахунок заборонено.

  Кошти, що перераховані:

 • на рахунок родича*** або власний рахунок - зараховуються отримувачу у валюті переказу;
 • на рахунок іншої фізичної особи – зараховуються отримувачу у гривні (після продажу на МВРУ).
Обов'язково

*** Під терміном "родичі" розуміється батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, брат, сестра (повнорідні і неповнорідні), двоюрідні брати і сестри, тітка, дядько, племінниця, племінник, усиновлювач, усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, чоловік, дружина.

3. Отримання фізичними особами переказів іноземної валюти із-за меж України від фізичних осіб
РезидентністьМаксимальна сума переказуДокументи та умови для здійснення/виплати переказуВідкриття рахунку
РезидентМенше ніж еквівалент 400 000 грн. за деньБез підтвердних документів. Виплачується отримувачу в валюті переказуНе обов`язково4
РезидентДорівнює або більше ніж еквівалент 400 000 грн. в деньБез підтвердних документів. Переказ в повному обсязі зараховується на поточний рахунокОбов'язково
4. Отримання фізичними особами переказів іноземної валюти в межах України від фізичних осіб
РезидентністьМаксимальна сума переказуДокументи та умови для здійснення/виплати переказуВідкриття рахунку
Резидент/НерезидентЗарахування на рахунок в валюті переказу – без обмеженьЗдійснюється виключно за переказами між власними рахунками, із урахуванням виключень, передбачених постановою НБУ №365 від 16.09.2013 року. Зокрема: можливі перекази на підставі договорів дарування (за наявності договорів дарування), валютою, одержаною в порядку спадкування або на рахунки родичів*** (за наявності підтвердних документів про родинні стосунки). Якщо відправник третя особа (не родич***), або відсутні підтвердні документи – зараховується на поточній рахунок в грн. після продажу на МВРУ5.Обов'язково
Резидент/НерезидентВиплата в національній валюті – без обмеженьВиплата переказу, що надійшов в іноземній валюті в межах України від однієї фізичної особи на користь іншої фізичної особи, з порушенням вимог Постанови Правління Національного банку України «Про порядок надходження коштів в іноземній валюті на поточні рахунки фізичних осіб в межах України» від 16.09.2013р., №365– зараховується на поточній рахунок в грн. після продажу на МВРУОбов'язково в нац. валюті

Увага! В межах України перекази в іноземній валюті (відправка та отримання) здійснюється виключно з використанням поточних рахунків!!!

4 SWIFT – переказ зараховується на поточний рахунок в валюті переказу в повному обсязі. Переказ, що надійшов по міжнародній платіжній системі, за бажанням клієнта може бути зарахований на поточний рахунок і виплачений у валюті переказу згідно діючих тарифів.

5 Виплата переказу, що надійшов в іноземній валюті в межах України від однієї фізичної особи на користь іншої фізичної особи, з порушенням вимог Постанови Правління Національного банку України «Про порядок надходження коштів в іноземній валюті на поточні рахунки фізичних осіб в межах України» від 16.09.2013р., №365. здійснюється в гривнях після продажу іноземної валюти на МВРУ за курсом, що склався на МВРУ на день продажу, і зараховується на поточний рахунок одержувачу переказу в національній валюті.

!!! Для більш детальної інформації, стосовно обмежень щодо відправлення та отримання переказів звертайтесь до тексту:

 • Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 29.12.2007 №496,
 • Постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"
 • та щодо відправки/виплати переказів з поточного рахунку - до тексту:

 • Інструкції про відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, із змінами та доповненнями
 • Постанови Правління Національного банку України «Про порядок надходження коштів в іноземній валюті на поточні рахунки фізичних осіб в межах України» від 16.09.2013р., №365.

!!! Обмеження щодо підтвердження джерел походження коштів під час здійснення фінансових операцій фізичними особами, які відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» належать до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами регулюються Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 № 417.