Депозит «Гарантійний»

(виключно для використання, як засобу забезпечення виконання іншого зобов'язання перед Банком)

Гривна/дол.США/ЄВРО

  • Вклад (депозит) відкривається виключно для використання, як засобу забезпечення виконання іншого зобов'язання перед Банком
  • Мінімальний внесок — 5 000 грн / 200 дол. США / 200 євро
  • Обирайте самостійно період виплати відсотків: в кінці терміну дії /щомісячно
  • Можливе поповнення
  • Можливе дострокового повернення суми вкладу(депозиту) після зняття обтяження майнових прав на кошти на вкладному (депозитному) рахунку
  • Гарантія безпеки вкладу завдяки участі Банку в Фонді гарантування вкладів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Внесення банком будь-яких змін до договорів здійснюється лише за згодою клієнта (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законодавством України.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Дострокове повернення суми Вкладу відбувається на умовах:

  • Дострокове повернення суми Вкладу можливе виключно за умови відсутності діючого обтяження майнових прав на кошти на вкладному (депозитному) рахунку;
  • Ініціювання дострокового повернення суми Вкладу, здійснюється Вкладником шляхом подання до Банку відповідної письмової заяви не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до бажаної дати дострокового отримання Вкладу (не враховуючи дату одержання заяви Банком);
  • В разі дострокового повернення Вкладу після зняття обтяження майнових прав на кошти на вкладному (депозитному) рахунку за ініціативою Вкладника та або списання суми Вкладу/частини вкладу з інших підстав шляхом договірного списання (в порядку, передбаченому в Договорі)/примусового списання, Банк здійснює нарахування відсотків за фактичний строк зберігання коштів за процентною ставкою, що зазначена в Договорі, визначеною в Умовах розміщення коштів на вклад (депозит) в АТ «БАНК АЛЬЯНС», чинних на момент підписання Договору.
Процентні ставки по вкладах (депозитах) Вклад (депозит) "ГАРАНТІЙНИЙ"
Договів банківського вкладу Вклад (депозит) "ГАРАНТІЙНИЙ"
Істотні характеристики Вклад (депозит) "ГАРАНТІЙНИЙ"

Заповніть заявку

і ми вам зателефонуємо