Зміна найменування ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»

01 Червня 2018

Шановні клієнти!

 

Повідомляємо, що на вимогу положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-VIII та на підставі прийнятих Загальними зборами акціонерів 17 квітня 2018 року рішень ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС» змінило своє найменування на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС» та організаційно-правову форму з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.  

24 травня 2018 року проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, і зареєстровано Статут Банку в новій редакції.

У зв’язку з вищенаведеним, повідомляємо Вам, що з 25 травня 2018 року найменування Банку:

українською мовою: повне АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»; скорочене АТ «БАНК АЛЬЯНС»;

російською мовою: повне АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК АЛЬЯНС», скорочене АО «БАНК АЛЬЯНС»;

англійською мовою: повне JOINT STOCK COMPANY «BANK ALLIANCE», скорочене JSC «BANK ALLIANCE».

 

Всі укладені договори від імені ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», залишаються чинними. Новостворені документи Банку (договори, довіреності, касові документи та ін.) з 25 травня 2018 року оформлюються із використанням нового найменування Банку.

З новою редакцією Статуту Банку можна ознайомитись за посиланням: https://bankalliance.ua/about_bank/corporate_management