Про отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»

05 Липня 2017

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС» повідомляє про отримання свідоцтва НКЦПФР про реєстрацію випуску акцій на загальну суму 200 000 000, 00 (двісті мільйонів) гривень номінальною вартістю 12,50 (дванадцять гривень п’ятдесят копійок) у кількості 16’000’000 (шістнадцять мільйонів) штук, дата реєстрації – «05» липня 2017 року, реєстраційний №58 /1/2017.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати на сторінці http://alliancebank.org.ua/pro-bank/istoriya-banku/.

Відтепер підключай
наші картки
до Google Pay!

Phone
Google pay logo2

Відтепер підключай наші картки
до Google Pay!