Про отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»

12 Квітня 2017

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС» повідомляє про отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій на загальну суму 162’223’625,00 (сто шістдесят два мільйони двісті двадцять три тисячі шістсот двадцять п’ять) гривень номінальною вартістю 12,50 (дванадцять гривень п’ятдесят копійок) у кількості 12’977’890 (дванадцять мільйонів дев’ятсот сімдесят сім тисяч вісімсот дев’яносто) штук , дата реєстрації – «07» квітня 2017 року, реєстраційний №30/1/2017.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати на сторінці http://alliancebank.org.ua/pro-bank/istoriya-banku/.