Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права на придбання простих іменних акцій ПАТ “БАНК АЛЬЯНС”

09 Червня 2017

"

Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права на придбання простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК АЛЬЯНС” (код за ЄДРПОУ 14360506) додаткової емісії,  що розміщуються за процедурою спрощеної капіталізації банку відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» №1985-VIII.

 

Текст Повідомлення

Відтепер підключай
наші картки
до Google Pay!

Phone
Google pay logo2

Відтепер підключай наші картки
до Google Pay!