Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права на придбання простих іменних акцій ПАТ “БАНК АЛЬЯНС”

09 Червня 2017

"

Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права на придбання простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК АЛЬЯНС” (код за ЄДРПОУ 14360506) додаткової емісії,  що розміщуються за процедурою спрощеної капіталізації банку відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» №1985-VIII.

 

Текст Повідомлення