Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 03 липня 2018 року видала Банку нове Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.

06 Липня 2018

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 03 липня 2018 року видала Банку нове Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (реєстраційний № 49/1/2018) на загальну суму 260 млн. грн., номiнальна вартiсть кожної акції - 16,25 гривень, кiлькість акцій - 16 млн. штук. Свідоцтво унесено до Державного реестру випускiв цiнних паперiв. Попереднє свідоцтво (реєстраційний №58/1/2017) є анульованим.