Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 17 квітня 2018 року

16 Квітня 2018

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (останнього абзацу ст. 35), повідомляємо, що станом на 11 квітня 2018 року (дата складання  переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»):

  • загальна кількість акцій ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» складає 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) штук простих іменних акцій;
  • загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» складає 15 847 443 (п'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок сім тисяч чотириста сорок три) штуки простих іменних акцій.

ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» не здійснював випуск привілейованих акцій.

Зазначену інформацію складено на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 11 квітня 2018 року, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» та  отриманого  ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»12 квітня 2018 року.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (останнього абзацу ст. 35), повідомляємо, що станом на 11 квітня 2018 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»):