Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за Національною рейтинговою шкалою на рівні uaА- (прогноз стабільний)

24 Лютого 2017

Національне рейтингове агентство «Рюрік» на засіданні Рейтингового комітету від 13.02.2017 р. присвоїло ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaА– інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний», а також присвоїло рейтинг надійності депозитних вкладів на рівні r4.

 

В процесі рейтингової оцінки позичальника ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» було визначено ряд факторів, з повним переліком яких можна ознайомитись на сайті НРА «Рюрік» http://www.rurik.com.ua/news/6669-alinc-001.html.

 

Ключові фактори:

- Збільшення статутного капіталу Банку на 65 млн. грн. у 2016 році та заплановане збільшення статутного капіталу на 32 млн. грн. за рахунок нерозподіленого прибутку свідчить про високий рівень підтримки з боку власників.

- Високі показники ліквідності Банку. Станом на 01.01.2017р. питома вага високоліквідних активів у сукупних активах Банку складала 38,42%, а значення коефіцієнта швидкої ліквідності, що характеризує здатність Банку вчасно розраховуватись за поточними зобов’язаннями, − 434,84%.

 

Рейтинговий звіт