Акція для фізичних осіб в рамках обслуговування ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» зарплатних проектів

16 Квітня 2018

Умови Акції: Для працівників (фізичних осіб) Організації, яка в період з 17.04.2018 по 20.04.2018 (включно) укладе з ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» договір на обслуговування зарплатного проекту (щомісячний фонд оплати праці від 300 тис.грн.), надається можливість безкоштовного оформлення платіжної картки класу MC Platinum PayPass.

Умови отримання працівниками Організації (фізичними особами) безкоштовної MasterCard Platinum PayPass: Для працівників Організації, що забажають оформити платіжну картку класу MC Platinum PayPass та нададуть до Банку оформлену належним чином заяву до 27.04.2018 року (включно), оформлення/переоформлення основної платіжної картки MC Platinum PayPass - не тарифікується.