Тарифи АТ "БАНК АЛЬЯНС"
на відкриття та обслуговування поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів (платіжні картки MasterCard) для фізичних осіб (працівників Організації, з якою укладено договір на обслуговування зарплатного проекту)

Тарифний пакет "ЗАРПЛАТНИЙ"
№ п/пНазва послугиРозмір тарифу (в залежності від виду картки), без ПДВПорядок та строки сплати
MC DebitMC Standard ContactlessMC Platinum Contactless
Валюта рахунку: UAH (гривня)
Строк дії основної картки:3 роки3 роки1 рік
1Відкриття та обслуговування поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів (далі - Рахунок):
1.1Відкриття та обслуговування Рахункуне тарифікується
1.2Плата за ведення Рахунку, операції за яким не здійснювались протягом одного календарного року*в розмірі залишку на рахунку, але не більше 250,00 грн.Щорічно, протягом січня року, наступного за звітним
1.3Розмір незнижуваного залишку на РахункуНе передбачено
2Оформлення/переоформлення платіжних карток:
2.1Оформлення основної платіжної карткине тарифікується200 грн.1000 грн.Разово. Плата утримується в день оформлення/переоформлення основної платіжної картки
2.2Переоформлення основної платіжної картки (після закінчення строку дії попередньої основної платіжної картки)не тарифікується150 грн.700 грн.
2.3Переоформлення основної платіжної картки (в замін загубленої/пошкодженої, вилученої банкоматом, тощо)20 грн.150 грн.500 грн.
2.4Оформлення додаткової платіжної картки:
MC Debit**50 грн.Разово. Плата утримується в день оформлення додаткової платіжної картки (за кожну)
MC Standard Contactless**послуга не надається150 грн.
MC Platinum Contactless***послуга не надаєтьсяпослуга не надається500 грн.
2.5Переоформлення (в замін загубленої/пошкодженої, вилученої банкоматом, після закінчення строку дії попередньої, тощо) додаткової платіжної картки:
MC Debit**30 грн.Разово. Плата утримується в день оформлення додаткової платіжної картки (за кожну)
MC Standard Contactless**послуга не надається200 грн.
MC Platinum Contactless***послуга не надаєтьсяпослуга не надається600 грн.
2.6Терміновий випуск картки з видачею в Головному офісі АТ "БАНК АЛЬЯНС" протягом 8 робочих годин150 грн.Разово, в день отримання картки. Сплачується клієнтом за кожну картку, через касу Банку або списується Банком з Рахунку (в рамках договірного списання)
2.7Переоформлення основної/додаткової платіжної картки за ініціативою АТ "БАНК АЛЬЯНС"не тарифікується
3Зарахування коштів на Рахунок:
3.1Готівкою, через касу АТ "БАНК АЛЬЯНС"не тарифікується
3.2Безготівкове зарахування коштів (зовнішні та внутрішні надходження, за виключенням п. 3.3 цього Тарифного пакету)0,50%Від суми зарахування. Плата утримується в момент проведення операції
3.3Безготівкове зарахування процентів за вкладом, розміщеним в АТ "БАНК АЛЬЯНС" та суми вкладу (при закінченні строку розміщення вкладу)не тарифікується
3.4Зарахування заробітної плати, премій, компенсацій, витрат на відрядження та інших нарахувань для працівників Організаціїне тарифікується
3.5Вхідний переказ коштів на картку з картки іншого банку (сервіс MasterCard MoneySend).не тарифікується
4Видача готівкових грошових коштів в Україні:
4.1В установах АТ 'БАНК АЛЬЯНС' без використання ПК0,5%
(min 10,00 грн.)
Від суми платежу. Плата утримується в момент проведення операції
4.2В установах АТ 'БАНК АЛЬЯНС' за допомогою ПКне тарифікується
4.3Через мережу банкоматів-партнерів 'ЄВРОНЕТ'не тарифікується
4.4Через установи та банкомати інших банків в Україніне тарифікується
5Видача готівкових грошових коштів за межами України:
5.1В банківських установах та/або банкоматах за межами України1,5% + 90,00 грнВід суми платежу. Плата утримується в момент проведення операції
6Проведення розрахунків по Рахунку:
6.1Проведення розрахунків за оплату товарів/послуг з використанням платіжної карткине тарифікується
7Переказ коштів з Рахунку:
7.1В межах АТ "БАНК АЛЬЯНС"не тарифікуєтьсяВід суми платежу. Плата утримується в момент проведення операції
7.2На території України0,5% від суми (min 5,00 грн. max 1000,00 грн.)
7.3Вихідний переказ коштів з картки на картку іншого банку (сервіс MasterCard MoneySend).не тарифікується
7.4Переказ коштів на користь постачальників послуг в Мобільному банкінгу АТ "БАНК АЛЬЯНС" через компанію EasyPay3,00 грн.За кожний переказ. Плата утримується в момент проведення операції
8Надання виписок по Рахунку:
8.1Надання щомісячної виписки особисто у приміщенні установи Банку, або на e-mailне тарифікується
8.2Надання довідки про існування Рахунку та коштів на ньому, інших інформаційних довідок з розрахунковокассового обслуговуваня (особисто у приміщенні установи Банку)100,00 грн.За кожну довідку. Плата утримується в день проведення операції.
8.3Надання довідки про існування Рахунку та коштів на ньому, інших інформаційних довідок з розрахунковокассового обслуговуваня (особисто у приміщенні установи Банку) англійською мовою200,00 грн.
8.4Надання за вимогою клієнта дублікатів виписок з рахунку, дублікатів касових, розрахункових та ін.документів50,00 грн.За кожний документ. Плата утримується в день проведення операції. Документ надається за письмовим запитом Клієнта.
9Послуга М-Banking:
9.1Послуга M-bankingне тарифікуєтьсяЩомісяця, за поточний місяць. Плата утримується в останній робочий день місяця, або в день закриття рахунку)
10Інші послуги:
10.1Зміна ПІНу за допомогою SMS-запиту5,00 грн.За кожну операцію. Плата утримується в день проведення операції.
10.2 Зміна ПІНу в банкоматі5,00 грн.
10.3Постановка картки в електронний стоп-список процесингового центруне тарифікується
10.4Постановка картки в міжнародний стоп-лист МПСЗгідно рахунків міжнародної платіжної системиПлата утримується по факту отримання рахунку від платіжної системи
10.5Запит про здійснення проведеного платежу з Рахунку, з використанням, або без використання картки (за письмовим запитом клієнта)100,00 грн.За кожну операцію. Застосовується у разі, якщо внаслідок перевірки Банком буде доведено правомірність списання коштів за здійснену операцію та прийняте рішення не сплачувати клієнту кошти по здійсненій розрахунковій операції
10.6Проведення розрахунків по картковим рахункам не у валюті рахунку1%Від суми операції. Плата утримується в день проведення операції
10.7Нарахування процентів за несанкціонованим овердрафтом по Рахунку48%Відсотків річних. Щоденно.
11Інші параметри обслуговування Рахунку:
11.1Нарахування відсотків на середньоденний залишок коштів на Рахункуне тарифікується
12Знижки та привілеї від партнерів для MasterCard Platinum:
12.1Доступ до бізнес-залів MasterCard Lounge з пред`явленням картки в терміналі «D» та «Доместік» міжнародного аеропорту «Бориспіль»в пакеті послуг
12.2Знижки на стандартні тарифи послуг прокату авто по всьому світу компаній Hertz та AvisДо 35%
12.3Знижки та привілеї від партнерів MasterCard в Україні та за кордономДо 30%Перелік на сайті https://www.mastercard.ua/ukua/consumers/features-benefits/pricelessspecials/platinum.html
13Овердрафт 1000 гривень фізичним особам на платіжні картки «MasterCard» в рамках зарплатного проекту від АТ «БАНК АЛЬЯНС»:
13.1Ліміт Овердрафту1000,00 UAH
13.2Термін кредитування12 місяцівЗ можливістю продовження. Закриття ліміту Овердрафту в день звільнення працівника Організації (за основним місцем роботи)
13.3Процента ставка за користування овердрафтом36%Відсотків річних. Нарахування процентів за методом факт/факт. Сплата процентів щомісячно. Погашення заборгованості за рахунок коштів, що надійшли на поточний рахунок клієнта в день їх зарахування на даний рахунок. (відповідно до рішення КУАП від 27.04.2018)
13.4Процентна ставка, за користування овердрафтом з простроченою заборгованостю та/ або за користування несанкіонованим овердрафтом70%

Примітки до тарифів:

(!) Клас додаткової картки має бути нижчим, або таким самим, як клас основної картки

*Неактивним є рахунок, на якому протягом 1 року відсутнє зарахування та списання коштів (крім зарахувань відсотків нарахованих на залишок та списання комісії за обслуговування рахунку).

**Строк дії картки - 3 роки.

***Строк дії картки - 1 рік.

Тарифи стягуються у національній валюті України (перерахунок у національну валюту України проводиться за курсом Національного банку України). Оформлення платіжної картки відбувається протягом 8-ми робочих днів

Тарифи вступають в дію: з 27.03.2019