23/06/2018

 Норматив  Фактичний  Вимоги регулятора
Регулятивний капітал 336,840 млн. грн. (> 200 млн. грн.)
Адекватність капіталу, Н2 14,49% (> 10%)
Миттєва ліквідність (1 день), Н4 103,76% (> 20%)
Поточна ліквідність (31 день), Н5 117,04% (> 40%)
Короткострокова ліквідність (1 рік), Н6 75,23% (> 60%)

 

 23.06.2018
Курси "БАНК АЛЬЯНС"
Купівля Продаж
1 USD 2626.3
1 GBP 34.135.4
1 EUR 30.130.9
10 RUB 44.4


 • Платежі без відкриття рахунку


  Платежі у національній валюті через АТ «БАНК АЛЬЯНС» (без відкриття рахунку)

   

  АТ «БАНК АЛЬЯНС» пропонує Вам здійснювати платежі у національній валюті в межах України через каси Банку.

  Ви можете здійснювати платежі на користь таких отримувачів:

  • юридичних осіб-резидентів;
  • фізичних осіб-підприємців;
  • фізичних осіб;
  • постійних та офіційних представництв в Україні.

   

  Умови приймання платежів (розмір комісії) залежать від наявності укладено між отримувачем та АТ «БАНК АЛЬЯНС» Договору про приймання платежів від фізичних осіб.

   

  Без відкриття поточного рахунку у АТ «БАНК АЛЬЯНС» Ви можете сплачувати:

  • податки та збори;
  • за навчання;
  • за комунальні послуги (газ, воду, квартплату, електроенергію і т.д.);
  • за послуги ДПС;
  • за туристичні послуги;
  • послуги оформлення довідок / документів;
  • доброчинні внески;
  • за товари;
  • інші платежі.

   

  Для здійснення платежу необхідно звернутись до АТ «БАНК АЛЬЯНС», повідомити призначення платежу та реквізити отримувача.

   

  У випадку, коли сума платежу дорівнює 15 000,00 грн. та не перевищує 150 000 грн., для здійснення платежу необхідно мати при собі:

  • паспорт (або документ, що його замінює).
  • для резидентів – в разі відсутності в паспорті (або документі, що його замінює) інформації про місце проживання (перебування фізичної особи-резидента або місце тимчасового перебування фізичної особи-нерезидента в Україні), дати і місця народження, надається документ, який містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України або ідентифікаційний номер згідно Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому є відмітка про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України;
  • для нерезидентів – документ, що підтверджує місце проживання фізичної особи; та довідка, що підтверджує джерела походження готівкових коштів, у разі внесення готівки;

  У випадку, коли сума платежу дорівнює або перевищує 150 000 грн., для здійснення платежу необхідно мати при собі:

  • паспорт (або документ, що його замінює);
  • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (реєстраційний номер облікової картки платника податків) або відповідна відмітка Державної податкової служби в паспорті;
  • копії підтверджуючих документів, на підставі яких проводиться фінансова операція, а саме:
   – договір купівлі-продажу нерухомого майна;
   – договір купівлі-продажу цінних паперів;
   – договір купівлі-продажу автомобіля;
   – договір депозитного вкладу;
   – інший документ.
  • документи, що підтверджують інформацію про фінансовий стан *:
   – довідка про доходи з місця роботи (основного і за сумісництвом);
   – декларація про доходи та майновий стан;
   – довідка про доходи за останній звітний період видана Державною податковою інспекцією України;
   – виписка банку з рахунку про рух коштів;
   – копії документів з продажу майна (нерухомого, цінного рухомого ін.);
   – інше (вказати).
  • для нерезидентів – документ, що підтверджує місце проживання фізичної особи; та довідка, що підтверджує джерела походження готівкових коштів, у разі внесення готівки.

  * Надання клієнтом інформації про фінансовий стан здійснюється на підставі статті 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення»; п. 65-66 Положення про здійснення фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 р. № 417.

   

  ТАРИФИ:

   Тарифи без відкриття рахунку в АТ “БАНК АЛЬЯНС”

   

  Більш детальну інформацію Ви можете отримати, звернувшись до АТ «БАНК АЛЬЯНС».

   

  КОНТАКТИ