ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ІНШИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ

МИ ПРОПОНУЄМО ВАМ ПОСЛУГИ З ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ІНШИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ НА РИНКАХ КАПІТАЛУ, ЗОКРЕМА:

 • КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ ТАКИХ ВИДІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ:

 • Облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), в тому числі валютних і індексних;
 • Акцій;
 • Корпоративних облігацій, в тому числі цільових; облігації місцевих позик;
 • Векселів;
 • Цінних паперів інститутів спільного інвестування;
 • ІНКАСАЦІЯ, ДОМІЦІЛЯЦІЯ ВЕКСЕЛІВ

АТ «Банк Альянс» підключений до Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (ПАТ "Розрахунковий центр") і є членом АТ "Фондова біржа ПФТС" та «Фондова Біржа «Перспектива».

Більш детальну інформацію по цих та інших питаннях Ви можете отримати у спеціалістів АТ «БАНК АЛЬЯНС».

АТ «БАНК АЛЬЯНС» здійснює:

 • професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, - субброкерську діяльність, брокерську діяльність;
 • професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, - дилерську діяльність

на підставі:

 • Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (Брокерська діяльність) серія ЕА № 294590, видана за рішенням НКЦПФР №1582 від 25.11.2014 року, чинна з 01 грудня 2014 року, строк дії необмежений;
 • Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (Дилерська діяльність), видана за рішенням НКЦПФР №387 від 23.07.2019 року, чинна з 24 липня 2019 року, строк дії необмежений.

АТ «БАНК АЛЬЯНС» є членом Асоціацій «Українські фондові торговці» та «Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів».

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК АЛЬЯНС»

Генеральний договір про надання інвестиційних послуг (публічна частина) (Діюча редакція з 01.07.2021 р.)Додаток 1. Індивідуальна частина генерального договору для клієнта (фіз. особи) (Діюча редакція з 01.07.2021 р.)Додаток 2. Індивідуальна частина генерального договору для клієнта (юр. особи) (Діюча редакція з 01.07.2021 р.)Додаток 3. Анкета оцінювання клієнта-юридичної особи (Діюча редакція з 01.07.2021 р.)Додаток 4. Анкета оцінювання клієнта-фізичної особи (Діюча редакція з 01.07.2021 р.)Додаток 5. Повідомлення про результати оцінювання (Діюча редакція з 01.07.2021 р.)Додаток 6. Заява на зміну категорії клієнта (Діюча редакція з 01.07.2021 р.)Додаток 7. Декларація про фактори ризику (Діюча редакція з 01.07.2021 р.)Додаток 8. Примірна форма замовлення на здійснення операцій з фінансовими інструментами (Діюча редакція з 01.07.2021 р.)Додаток 9. Примірна форма звіту про виконання замовлення на здійснення операцій з фінансовими інструментами (Діюча редакція з 01.07.2021 р.)Додаток 10. Зразок повідомлення про розірвання Генерального договору (Діюча редакція з 01.07.2021 р.)

Контактні особи:

Начальник відділу операцій з цінними паперами

Фомічова Світлана Юріївна

044 224 50 17 044 224 66 70 sfomichova@alliancebank.org.ua

Заступник начальника відділу операцій з цінними паперами

Коломієць Андрій Михайлович

044 224 50 17 044 224 66 70 aKolomiets@alliancebank.org.ua
F1Guaranti