Тарифи на послуги інкасації та перевезення валютних цінностей службою інкасації АТ «БАНК АЛЬЯНС»

№п.пПослугаВартістьПорядок сплати
1. ДЛЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
1.1. Інкасація готівкових коштів (торгової виручки):
1.1.1.Послуги з інкасації готівкових коштівmin 500,00 грн.За один місяць обслуговування. Сплачується відповідно до умов Договору на інкасацію готівкових коштів.
1.1.2.Винагорода за кожний повторний/додатковий заїзд інкасаторів Виконавця на вимогу Замовника.min 50,00 грн.За одну операцію. Сплачується відповідно до умов Договору на інкасацію готівкових коштів.
1.2. Доставка готівкових коштів та/або валютних цінностей з каси Виконавця до підрозділів Замовника
1.2.1.Транспортна складова Вартості доставкиmin 500,00 грн.За одну доставку. Сплачується відповідно до умов Договору на доставку готівкових коштів та валютних цінностей.
1.2.2.Cкладова Вартості доставки, яка залежить від суми та номіналу готівки (або вартості валютних цінностей), що доставляється, а саме:
для банкнот (валютних цінностей):min 0,15% від суми готівки (валютних цінностей), що доставляєтьсяПроцентів від суми готівки (валютних цінностей), що доставляється. Сплачується відповідно до умов Договору на доставку готівкових коштів та валютних цінностей.
1.3. Інкасація валютних цінностей Замовника, доставка проінкасованих валютних цінностей в установу Виконавця, їх зберігання до наступного робочого дня з послідуючим поверненням Замовнику:
1.3.1.Послуги з інкасації, зберігання та доставки валютних цінностейmin 800,00 грн.За одну операцію за одну операцію з інкасації, зберігання та доставки. Сплачується відповідно до умов Договору на інкасацію та повернення клієнту валютних цінностей.
1.3.2.Винагорода за кожний повторний заїзд інкасаторів Виконавця на вимогу Замовника.min 150,00 грн.За одну операцію. Сплачується відповідно до умов Договору на інкасацію та повернення клієнту валютних цінностей.
1.4. Інкасація терміналів самообслуговування (автоматів з приймання платежів) Замовника:
1.4.1.В межах міста Київmin 600,00 грн.За одну операцію. Сплачується відповідно до умов Договору на інкасацію терміналів самообслуговування службою інкасації АТ «БАНК АЛЬЯНС».
1.4.2.За межами міста Київmin 800,00 грн.
1.4.3.Перерахунок та переказ коштіввходить до вартості інкасації
2. ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
2.1.Перевезення валютних цінностей фізичної особиmin 1000,00 грн.За одне перевезення. Сплачується відповідно до умов Договору на перевезення валютних цінностей клієнтів (фізичних осіб) службою інкасації АТ «БАНК АЛЬЯНС»
3. ДЛЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
3.1. Винагорода за здійснення міжбанківських перевезень:
3.1.1.В межах міста Київmin 600,00 грн.За одну доставку/вивезення. Сплачується відповідно до умов Договору на надання банківській установі послуг з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей службою інкасації АТ «БАНК АЛЬЯНС».
3.1.2.За межами міста Київmin 800,00 грн.
3.2. Винагорода за надання послуг з інкасації відділень Замовника:
3.2.1.В межах міста Київmin 300,00 грн.За одну операцію. Сплачується відповідно до умов Договору на надання банківській установі послуг з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей службою інкасації АТ «БАНК АЛЬЯНС».
3.2.2.За межами міста Київmin 400,00 грн.
3.3. Винагорода за надання послуг з інкасації банкоматів Замовника:
3.3.1.В межах міста Київmin 800,00 грн.За один заїзд з інкасації/підкріплення банкомату. Сплачується відповідно до умов Договору на надання банківській установі послуг з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей службою інкасації АТ «БАНК АЛЬЯНС».
3.3.2.За межами міста Київmin 1000,00 грн.
3.4. Винагорода за надання послуг з інкасації терміналів самообслуговування Замовника:
3.4.1.В межах міста Київmin 600,00 грн.За одну операцію. Сплачується відповідно до умов Договору на надання банківській установі послуг з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей службою інкасації АТ «БАНК АЛЬЯНС».
3.4.2.За межами міста Київmin 800,00 грн.

Тарифи вступають в силу з 16.11.2017