Overdraft card
  • ОВЕРДРАФТ «ЛЕГКИЙ СТАРТ»

  • Овердрафт відкривається для покриття платіжних «касових» розривів в його діяльності, та для забезпечення безперебійних платежів при виникненні тимчасового дефіциту грошових коштів на поточному рахунку (оплата сировини та матеріалів, оплата послуг, виплата заробітної плати, сплата податків та інших платежів пов’язаних з господарською діяльністю).

  • Переваги для Клієнта:

  • овердрафт є постійним та поновлюваним джерелом фінансування, оскільки є формою відновлювального кредиту;
  • технологія проведення Овердрафту не вимагає відкриття окремого позичкового рахунку, що полегшує ведення бухгалтерського обліку;
  • отримання кредиту у будь-який момент часу без проведення узгоджувальних дій з Банком;

Більш детальну інформацію Ви можете отримати у ВІП менеджера АТ «БАНК АЛЬЯНС»:

0 800 60 22 22 alliancebank@alliancebank.org.ua

Заповніть заявку

і ми Вам зателефонуємо

Відтепер підключай
наші картки
до Google Pay!

Phone
Google pay logo2

Відтепер підключай наші картки
до Google Pay!