Звіт про роботу Комітету Наглядової ради з питань аудиту АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 1 півріччя 2019 року

13 Листопада 2019

Комітет організовує свою роботу на підставі Положення про Комітет Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» з питань аудиту, яке визначає завдання та функції Комітету, порядок його створення та функціонування, а також керується законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України, Статутом АТ «БАНК АЛЬЯНС», Положенням про Наглядову Раду АТ «БАНК АЛЬЯНС», внутрішніми документами Банку. Комітет є постійно діючим колегіальним органом Наглядової Ради АТ «БАНК АЛЬЯНС». Основним завданням Комітету є попереднє вивчення і підготовка до розгляду на засіданні питання, що належать до компетенції Наглядової Ради Банку та є предметом відання Комітету.