На виконання вимог п.4 ст. 35 Закону України Про акціонерні товариства

12 Квітня 2021

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 14360506) на виконання вимог п.4 ст. 35 Закону України Про акціонерні товариства» повідомляє про отриману Банком від Акціонера, Громадянина України Сосіса Олександра Йосиповича, який володіє 14286241 штук простих іменних акцій АТ «БАНК АЛЬЯНС» пропозицію щодо доповнення порядку денного Загальних зборів акціонерів, які скликаються 29 квітня 2021 року, наступними проектами рішень: № 2 до питання 11 та № 2 до питання 13:

 

11  Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Проект рішення №2 з питання одинадцятого проекту порядку денного:

11.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС»:

  • Гірмана Юрія Васильовича (незалежний член)
  • Бакурової Наталі Сергіївни (представник акціонера Сосіса О.Й.)
  • Негрича Михайла Михайловича (незалежний член)
  • Козленка Андрія Ігоровича (представник акціонера Сосіса О.Й.)

11.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» вважати припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів. 

 

13. Про обрання Голови Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Проект рішення №2 з питання тринадцятого порядку денного:

13.1. Обрати Головою Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» особу з числа членів Наглядової ради, яка набере найбільшу кількість голосів.