Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 25 квітня 2019 року

24 Квітня 2019

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (останнього абзацу ст. 35), повідомляємо, що станом на 19 квітня 2019 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС»):

  • загальна кількість акцій АТ «БАНК АЛЬЯНС» складає 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) штук простих іменних акцій;
  • загальна кількість голосуючих акцій АТ «БАНК АЛЬЯНС» складає 15 866 053 (п'ятнадцять мільйонів вісімсот шістдесят шість тисяч п’ятдесят три) штуки простих іменних акцій.

АТ «БАНК АЛЬЯНС» не здійснював випуск привілейованих акцій.

Зазначену інформацію складено на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 19 квітня 2019 року, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» та отриманого АТ «БАНК АЛЬЯНС».