Банк Альянс збільшив статутний капітал до 457,3 млн гривень

01 Квітня 2021

Банк Альянс збільшив статутний капітал на 92,2 млн гривень за рахунок прибутків попередніх років. Рішення про збільшення статутного капіталу до 457,3 млн гривень прийнято на Загальних Зборах Акціонерів Банку.

 

Збільшення статутного капіталу забезпечило зростання фінансового потенціалу Банку, що є позитивним сигналом для інвесторів, вкладників та інших стейкхолдерів, щодо фінансової стійкості установи. Збільшення статутного капіталу дозволить збільшити рівень капіталізації Банку й надалі підтримувати високі темпи кредитування реального сектору економіки, що передбачені стратегією розвитку Банку.

 

Банк Альянс продовжує тенденцію щодо випереджаючих у порівнянні з банківською системою темпів розвитку – станом на останню звітну дату, Банк піднявся вже на 23-тю позицію за обсягом чистих активів. Чистий прибуток за результатами січня-лютого 2021 року сягнув 6,1 млн гривень, що сприяє подальшому підвищенню рівня капіталізації та дозволяє Банку й надалі залишатися одним із найбільш високодинамічних учасників банківського сектору України.

 

З вами на одній швидкості!